התקציב הדו שנתי אושר בממשלה

בתום השנה הראשונה של התקציב תתבצע הערכת מצב מחודשת לקראת שנת 2018, וככל שיהיה פער תצטרך הממשלה להפחית הוצאות.

שלמה פיוטרקובסקי , י"א בתמוז תשע"ו

אושר. כחלון
אושר. כחלון
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

הממשלה אישרה היום את תקציב המדינה לשנים 2017-2018 שיאושר במתכונת דו שנתית. וזאת כפי שסוכם בהסכמים הקואליציוניים במועד הקמת הממשלה.

בנוסף, כלקח מתקציב 2011-2012, אושר כי תקציב המדינה לשנים 2017-2018 יכללו מנגנון שיבטיח כי גם במקרה שבו תהיה סטייה בתחזיות יבוצעו התאמות שישמרו על מסגרות התקציב וזאת בהתאם לדרישת שר האוצר, משה כחלון.

במסגרת המנגנון שאושר, בתום השנה הראשונה תתבצע הערכת מצב מחודשת לקראת שנת 2018, וככל שיהיה פער בין המסגרות שאושרו לבין התחזיות העדכניות, תידרש הממשלה להפחית את הוצאותיה לקראת שנת 2018.

במידה ולא יתבצעו הפעולות הנדרשות על ידי שר האוצר הממשלה תידרש להגיש תקציב חדש ובמידה וזה לא יאושר עוד המועד הקבוע בחוק המשמעות תהיה בחירות.