חופש החינוך גוסס

תחשבו מה שתחשבו על דבריו של הרב לוינשטיין, הצעדים שנוקט הצבא נגדו מאיימים על הזכות הפשוטה, להתחנך על פי תורת ישראל. דעה.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ג בתמוז תשע"ו

הרב יגאל לוינשטיין
הרב יגאל לוינשטיין
צילום: מתוך היוטיוב

אני מודה שלא הבנתי מדוע בחר הרב יגאל לוינשטיין לעשות שימוש במילה "סוטים" בנאומו בכנס ליב"ה בשבוע שעבר.

בעיני, החלטתו של הרב לוינשטיין, אחד משני ראשיה ומייסדיה של המכינה הקדם צבאית בעלי ואם המכינות הקדם צבאיות, לתקוף חזיתית ולהשתמש במילה הזו היתה החלטה שגויה, גם מבחינה מהותית וגם מבחינה טקטית.

אבל אחרי מה שקרה היום, אני בכלל לא רוצה לעסוק בתוכן דבריו של הרב לוינשטיין. מה שקרה היום חמור מאוד ומאיים על דמותה של ישראל כמדינה חופשית וכחברה חופשית, בה רשאי כל אדם לחנך את ילדיו ותלמידיו על פי אמונתו, ללא חשש ומורא.

על פי הדיווחים בתקשורת, בצה"ל בוחנים את המשך הגעתו של הרב יגאל לוינשטיין לבסיסי הצבא ואת הרצאותיו בפני חיילים. במקביל ראש אכ"א האלוף חגי טופולנסקי שהיה אמור היום לבקר במכינה הודיע על ביטול הגעתו משום שצה"ל בודק את המשך שיתוף הפעולה עם הרב. כמו כן בוטלה הרצאתו של הרב בפני מכינה קדם צבאית אחרת.

חניכי המכינות הקדם צבאיות, חשוב להדגיש, אינם חיילים. בזמן שבו הם מתחנכים במכינה הם אזרחים ששירותם הצבאי בסך הכל נדחה. בהמשך הם ישרתו שירות צבאי מלא של שלוש שנים. אולם, למרות זאת חשב מי שחשב בצה"ל שאפשר להלך אימים על הרב לוינשטיין במטרה להשפיע על הדרך בה הוא מחנך את תלמידי מכינתו.

הרב לוינשטיין, חשוב להדגיש, לא עבר על החוק, לא הסית נגד איש, ולא קרא לחיילים למרוד בסמכותו של צה"ל. מי שיקשיב לנאום המלא יוכל להיווכח שהדברים הללו נאמרו במפורש. הרב לוינשטיין בסך הכל העז לקרוא תיגר על סדר היום הערכי שמציב לצה"ל בשנים האחרונות חיל החינוך, זה כל חטאו. אפשר לקבל את גישתו של הרב לוינשטיין ואפשר לחלוק עליה, אבל הניסיון להשתיק אותה הוא חמור מאוד. כאשר ראשי מכינות חילוניות התבטאו התבטאויות חמורות בהרבה על הנעשה בצה"ל איש לא פצה פה ואיש לא צפצף, אבל את הרב לוינשטיין מבקשים כעת להשתיק.

ההשתקה אמנם מתחילה במקום הספציפי הצר הזה, של היחס לנטיות מיניות שונות, אולם אם צמרת צה"ל והמדינה לא יפנימו כבר כעת שהשתקה כזו איננה לגיטימית, זה יכול להגיע גם למקומות אחרים. מחר, בעוד חודשיים, בכעוד שנה או בעוד שנתיים, עלולים לאסור על ראשי מכינות וישיבות לדבר על סגולת עם ישראל, על איסור נישואי תערובת, ועל כל ערך יהודי שלא מתיישב עם סט הערכים הליברלי שהפך לאמת המידה היחידה.

גם מי שחושב שדברי הרב לוינשטיין אינם מתיישבים עם דרכה של תורת ישראל, והויכוח בנושא הזה כשלעצמו הוא לגיטימי, חייבים להבין שהיום המאבק הוא עקרוני, על עצם הזכות לחנך על פי תורת ישראל. אם לא נצא מאוחדים, כאיש אחד בקול אחד, למאבק העקרוני הזה, נמצא את עצמנו בתוך שנים ספורות במאבק על הלב של הזהות היהודית שלנו.