אדלשטיין מאיים: הכנסת לא תדון בתקציב

יו"ר הכנסת אדלשטיין לשרי הביטחון והאוצר: אם לא תוגש הצעת תקציב הביטחון - אשקול שלא לאפשר את הנחת הצעת חוק התקציב.

חזקי ברוך , י"ד בתמוז תשע"ו

יולי אדלשטיין
יולי אדלשטיין
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין פנה היום (ד') לשרי הביטחון והאוצר אביגדור ליברמן ומשה כחלון והזהיר מאיחור במועד הנחת תקציב הביטחון על שולחנה של הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.

במכתבו כתב אדלשטיין כי חוק-יסוד: משק המדינה קובע את המועד שבו על הממשלה להניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב, ובאשר להצעת תקציב הביטחון, חוק היסוד קובע כי זו לא תונח על שולחן הכנסת אלא על שולחנה של ועדה משותפת לוועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון.

לדברי אדלשטיין הוראה מיוחדת זו לתקציב הביטחון נובעת מטעמי סיווג המידע והצורך בחשאיות, שהרי תקציב הביטחון הוא חלק בלתי נפרד מתקציב המדינה, ולו היה גלוי - היה מונח על שולחן הכנסת יחד עם יתר תקציבי משרדי הממשלה.

הוא הוסיף, "מיותר לציין כי מעבר לכך שאיחור הממשלה בהנחת תקציב הביטחון לפני כשנה היה מנוגד להוראות חוק היסוד, הוא הביא בפועל לפגיעה ביכולתה של הוועדה המשותפת לנצל את מלוא פרק הזמן שהמחוקק העמיד לרשותה לצורך הדיון בסעיפי תקציב הביטחון, הגדול בתקציבי משרדי הממשלה.

''לא יעלה על הדעת כי המנגנון המיוחד שנקבע לעניין הפרוצדורה החסויה הכרוכה בדיון בתקציב הביטחון ינוצל לשיבוש ולעיכוב בהעברת ההצעה לגורמים המוסמכים לדון בה ולאשרה בכנסת".

"אשר על כן", דרש אדלשטיין, "אבקשכם להקפיד כי כל ההליכים הפנים-ממשלתיים הנוגעים לגיבוש הצעת תקציב הביטחון יושלמו במועד שיאפשר את הנחת תקציב הביטחון המסווג על שולחן הוועדה המשותפת לא יאוחר מהמועד שבו תונח על שולחן הכנסת הצעת חוק התקציב''.

יו"ר הכנסת איים כי ''ככל שלא תוגש הצעת תקציב הביטחון בד בבד עם הנחת הצעת התקציב על שולחן הכנסת, אשקול שלא לאפשר את הנחת הצעת חוק התקציב עד להגשת תקציב הביטחון לוועדה המשותפת".