הרב אריאל במכתב פומבי

רבה של רמת גן שרמז כי הלהט"בים סובלים מנכות, מבקש להרגיע את הרוחות. "משפחה מורכבת מאיש, אישה וילדים. את הוויכוח יש לנהל בכבוד".

הרב יעקב אריאל , ט"ו בתמוז תשע"ו

חביב אדם שנברא בצלם

כל אדם נברא בצלם אלוקים, לכן הוא חביב.

כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. יש להעריך כל אדם באשר הוא. עם זאת אין להתעלם מהוויכוח האידיאולוגי הקיים בחברה - מהי משפחה נורמטיבית.

תפיסת היהדות היא שמשפחה נורמטיבית מורכבת מאיש, אישה וילדים. יש החולקים על כך וסוברים שכל אחד יכול להגדיר את המושג משפחה כהבנתו.

זוהי מחלוקת שיש לנהלה בכבוד הדדי מבלי לפגוע איש ברעהו, לא פגיעה גופנית ואפילו לא פגיעת מילולית.

צילום: ללא קרדיט