האם הרב ברלנד קדוש או חוטא?

הרב שמואל אליהו משיב לשאלה שנשאל בנושא ומבהיר, "אין היום ברירה אלא להכניס אותו לכלא. שם הוא יפסיק לחטוא".

הרב שמואל אליהו , י"ח בתמוז תשע"ו

הרב שמואל אליהו
הרב שמואל אליהו
ניסים לב

שאלה: פנו אלי בבקשה לתרום להצלת הרב ברלנד מהכלא. האם יש בזה משום פדיון שבויים?

תשובה: חס ושלום. יש עדויות של עשרות נשים שנפגעו ממנו. הוא הודה בפני עוזריו הקרובים שהוא עבר על איסורי עריות החמורים ביותר, (כל ההודאות שלו מוקלטות).

עוזריו הקרובים ובני משפחתו שראו ויודעים מזה לא האמינו למראה עיניהם בגלל הצדקות שהוא עטה על עצמו. כשבני משפחתו ועוזריו הבינו שהוא חוטא, הם ניסו לשמור אותו מהחטא אבל הוא ברח והמשיך לחטוא. לכן אין היום ברירה אלא להכניס אותו לכלא. שם הוא יפסיק לחטוא.

הרבה מאלה שהולכים איתו היום ומגינים עליו יודעים על חטאיו החמורים, רק שהם חושבים כי אם הם יחפו עליו, הם ימנעו חילול השם ולדעתי הם טועים. החילול השם של רב שביחד עם תפילין חוטא חטאים חמורים ביותר - הוא החילול השם והוא עיכוב הגאולה.

כשברלנד יגיע לעולם האמת הוא יגיד תודה לכל חסיד שיתרחק ממנו היום. הוא יגיד תודה לכל אשה שהתלוננה במשטרה ומסרה עליו עדות. הוא יגיד תודה לכל החוקרים והשוטרים שמשתדלים להכניס אותו לכלא. בזכותם הוא לא ימשיך לחטוא ולהחטיא את הרבים.