רפורמת כץ לשילוב תעסוקתי לחד הוריים

אושרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית רפורמת השר כץ להגדלת יכולת ההשתכרות של חד הוריות המקבלות הבטחת הכנסה או דמי מזונות.

שמעון כהן , י"ט בתמוז תשע"ו

אושר. חיים כץ
אושר. חיים כץ
פלאש 90

בהסכמה פה אחד אישרה ועדת העבודה הרווחה והבריאות לקריאה שנייה ושלישית את הרפורמה אותה מקדם שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ להגדלת יכולת ההשתכרות של אמהות חד הוריות המקבלות הבטחת ההכנסה או דמי מזונות.

מהות הרפורמה היא הורדת אחוזי הקיזוז מהקצבה להורים יחידניים שמשתלבים במעגל התעסוקה מ- 60% ל- 25% למשתכרים עד 3,200 ש"ח בחודש, הורדה אשר תוביל לגידול בסך ההכנסה הכוללת של המשפחות, ובמקביל תרחיב את רמת ההכנסה שמזכה בגמלה והטבות נלוות כגון: סיוע בשכר דירה, הנחות בארנונה, חשמל, קופ''ח ועוד.

השר כץ אמר ״אני שמח שאחרי שנים רבות שלא צלחו הניסיונות להורדת אחוזי הקיזוז, הצלחנו ליצור תקדים ולהוביל מהלך ראשון לעידוד השתלבות במעגל התעסוקה בקרב אלפי הורים יחידניים. בעקבות הרפורמה החדשה, נטל המס ירד בצורה דרמטית והמשפחות יוכלו להרוויח עוד מאות שקלים בחודש.

''המטרה שלנו היא ליצור סדק בקיר", הסביר. ''זו תחילה של דרך ובהמשך נוביל צעדים נוספים להקלה על כלל מקבלי הקצבאות".

יצוין כי מדובר בתכנית שהגה הביטוח הלאומי במגמה להגדיל את כושר ההשתכרות של משפחות חד הוריות. זאת על מנת לבחון את השפעת שינוי המדיניות על שיעור התעסוקה וההכנסה המשפחתית בקרב משפחות חד-הוריות, הרפורמה אושרה כהוראת שעה למשך שנתיים.

מנכ״ל הביטוח הלאומי, שלמה מור יוסף, התייחס גם הוא לתיקון החוק ואמר כי ״עידוד מקבלי קצבאות הינו בסדר עדיפות גבוה בביטוח הלאומי. אני רואה בתיקון החוק הנוכחי צעד ראשון וחשוב בהגשמת מטרה זאת״.

ההצעה תשפר את רמת הכנסתו של הורה עצמאי במספר אופנים: גידול בסך ההכנסה הכוללת גם ללא שינויים בהיקפי העבודה, זאת כתוצאה מכספים שיחסכו באמצעות קיזוז נמוך יותר שישאירו בכיס ההורה עוד מאות שקלים בחודש; גידול ההכנסה מעבודה, הרחבת פוטנציאל ההשתכרות הורים יחידנים יוכלו להגדיל את היקפי המשרה והשכר בלמעלה מ- 20 אחוזים והמשך לקבל קצבה; ברמות הכנסה שכיום לא מזכות בגמלה כלל, ניתן יהיה לקבל הגמלה ולזכות גם בהטבות הנלוות לזכאי הבטחת הכנסה/מזונות (הטבות כגון: סיוע בשכר דירה, הנחות בארנונה, חשמל, קופ''ח וכו').

כמו כן, הגדלת התמריץ לעבודה מדווחת בהיקפים מלאים תביא לגידול במעבר לעבודה במסגרות מדווחות לרשויות המס, כך שיובטחו התנאים הסוציאליים הנלווים של המשפחות החד הוריות.

על פי נתוני הביטוח הלאומי, כיום 20,771 משפחות חד הוריות המקבלות גמלת הבטחת הכנסה או מזונות אינן עובדות כלל. בשיעור הניכוי הנוכחי (60%) תובעי גמלת הבטחת הכנסה ומזונות, מוגבלים לסכומי השתכרות נמוכים וכל השתכרות הגבוהה מהסכומים המחושבים בהתאם להרכב המשפחה וגיל התובע, מובילה לשלילת גמלת הבטחת הכנסה ובמקביל לשלילת הטבות נלוות.

משכך, נוצר תמריץ שלילי להגדלת שיעור התעסוקה שמא הגדלת הכנסה מעבודה תגרום בסופו של דבר להפסד העולה על הגדלת ההכנסה.