נציב הביקורת על התביעה - השופט שנלר

ועדת האיתור לתפקיד נציב הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות ממליצה לשרת המשפטים למנות לתפקיד את השופט ישעיהו שנלר.

שלמה פיוטרקובסקי , כ' בתמוז תשע"ו

ימונה. השופט שנלר
ימונה. השופט שנלר
צילום: אתר בתי המשפט

ועדת האיתור למשרת נציב הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות החליטה הערב (שלישי) להמליץ לשרת המשפטים, איילת שקד, למנות לתפקיד את סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט ישעיהו שנלר.

לוועדת האיתור הוגשו 12 מועמדויות, מתוכן נפסלו שמונה. מבין ארבעת המועמדים שנותרו החליטה הוועדה לזמן שלושה לראיון, ולפנות לשלושה שופטים נוספים בבקשה שיציגו את מועמדותם.

מבין השלושה אליהם פנתה הוועדה הציג את מועמדותו שופט אחד. מועמדת נוספת הסירה את מועמדותה במהלך הליך האיתור.

בשבוע שעבר הופיעו בפני ועדת האיתור שלושה מועמדים: נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב השופטת דבורה ברלינר, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב השופט ישעיהו שנלר, וסגן נשיא בית המשפט המחוזי במחוז המרכז השופט אילן שילה.

בסיום הישיבה בשבוע שעבר, מצאה הוועדה שניים מבין המועמדים כמועמדים ראויים ומתאימים לתפקיד: השופטת דבורה ברלינר והשופט ישעיהו שנלר.

הוועדה סברה, כי בשל הישגיה המקצועיים וניסיונה הרב של הנשיאה ברלינר ונוכח היכרותה רבת השנים עם עבודת הגופים המבוקרים, קיים ערך מוסף במינויה לתפקיד. יחד עם זאת, בהסתמך על ייעוץ משפטי לפיו העובדה כי בתה משמשת פרקליטה בפרקליטות המדינה עשויה להטיל מגבלות רחבות על תפקודה, ונוכח רגישות התפקיד והצורך בהבטחת אמון הציבור בעבודת הביקורת, החליטו חברי הוועדה, פה אחד, להמליץ לשרת המשפטים על מינויו של השופט שנלר לתפקיד.

הוועדה מצאה, כי השופט שנלר הוא בעל יכולות מקצועיות גבוהות ביותר ומזג שיפוטי. כן מצאה, כי הוא בעל נסיון רב והיכרות רחבה עם המערכת המשפטית על כלל מרכיביה. הוועדה התרשמה מתפיסתו את התפקיד וכן מאישיותו.

המינוי טעון את אישור הממשלה, וקצוב לתקופה של שש שנים, ללא אפשרות הארכה.

בראש ועדת האיתור ישבה מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, וחבריה הם: המשנה ליועץ המשפטי לממשלה- עו"ד אבי ליכט, פרופ' גבריאלה שלו, שלמה גור ונתי לויט.