הכביש לרוואבי נסלל על קרקע פרטית

תוואי כביש הגישה לעיר רוואבי נסלל בחלקו על קרקעות פרטיות - בניגוד לחוק וללא הסכמת הבעלים.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ה בתמוז תשע"ו

כביש הגישה
כביש הגישה
צילום: רגבים

לפני כשנתיים עתרה תנועת רגבים לבג"ץ נגד המנהל האזרחי, משרד הביטחון וחברת 'רוואבי' לאחר שבמסגרת העבודות על בניית העיר בשטח שבשליטת הרשות הפלשתינית, החלה חברת רוואבי בהכשרות קרקע וסלילת כביש לעבר אחת משכונות העיר.

העבודות התבצעו תוך זליגה מתחומי העיר לאיזור הנמצא בשליטה ישראלית מלאה לכיוון היישוב היהודי הסמוך עטרת.

רק בעקבות הגשת העתירה הופסקה הסלילה הבלתי חוקית של הכביש, ובמהלך הדיון הקודם בבג"ץ שהתקיים בסוף ינואר, הצהירה חברת רוואבי בפני בית המשפט כי העבודות לא יחודשו עד לאישור התוכניות.

אלא שכעת, בתגובה מעדכנת מטעם המדינה לקראת הדיון הצפוי מחר (שני), ציינה המדינה כי חברת רוואבי טרם סיימה את השלמת ההיבטים התכנוניים של הכביש.

כלומר, מעבר לעובדה שהיא החלה את סלילתו לפני קבלת היתר כנדרש בחוק, הרי שחלק מהכביש הבלתי חוקי שמצוי על אדמות בבעלות פרטית, החל להיסלל ללא הסכמת הבעלים.

"המסמכים אשר הוגשו על ידי המשיבה 4 (חברת רוואבי) נבדקו על ידי לשכת התכנון. הבדיקה העלתה כי המדובר במסמכי בעלות אשר אין בהם כדי למלא את הדרישות בהיבט זה. בין היתר, לנוכח העובדה שחלק מהדרך מצוי במקרקעין מוסדרים אשר לא הושגה הסכמת הבעלים ביחס למקטע המצוי בהם... המסמכים שהועברו אינם פותרים את הבעיה הקניינית".

המדינה הוסיפה בתשובתה לעתירת רגבים, כי "ללא הסדרת קבע של דרך הגישה לעיר, לא יהיה ניתן לאשר את הדרך מושא העתירה באופן סופי", וכי בימים אלו מתקיימים דיונים במנהל האזרחי לבחינת הצעות שהועלו להסדרת הדרך לעיר.

חרף הבעיות החוקיות בכביש המהוות מכשול מרכזי באכלוס העיר, ביקשו במנהל האזרחי לדחות את עתירת רגבים, בטענה כי האכיפה ביחס לדרך, איננה מצויה בסדר עדיפויות גבוה של הרשויות באיזור.

ברגבים דוחים את הטענה כי המנהל האזרחי אוכף את החוק בהתאם לסדרי העדיפויות. "פעולות האכיפה נגד סלילת הכביש הבלתי חוקי החלו רק לאחר פניות חוזרות ונשנות מטעמנו", אומרים ברגבים.

"בתחילת ההליך המנהל האזרחי אף סירב לפתוח בהליכים נגד הכביש בטענה כי העבודות מתבצעות בשטח שאיננו בשליטה ישראלית. כל ההתנהלות בפרשה מלמדת על התנערות של הרשויות מחובתן לאכוף את החוק", הוסיפו בתנועה.