עליה בשיעור הזכאים לבגרות

משרד החינוך מפרסם היום לראשונה את "התמונה החינוכית הארצית" לשנת תשע"ה. "מערכת החינוך יוצאת היום לדרך חדשה".

אורלי הררי , כ"ו בתמוז תשע"ו

בנט במסיבת העיתונאים
בנט במסיבת העיתונאים
צילום: מיכל פתאל

משרד החינוך מפרסם היום (שני) לראשונה את ה"תמונה החינוכית" המשקפת את מגוון העשייה החינוכית בבתי הספר העל יסודיים - הישגים ערכיים, קהילתיים וחברתיים לצד הישגים לימודיים.

כעת, עם פרסום התמונה החינוכית, הישגי בתי הספר משקפים גם את שיעור המעורבות החברתית, שמירה על טוהר הבחינות, שיעור הנשירה ממוסדות החינוך, שיעור הקרבה והאכפתיות בין מורים ותלמידים ועוד.

על פי הנתונים, בשנת הלימודים תשע"ה נרשמה עלייה של 3.3 אחוזים בשיעור הזכאים לבגרות, שעמד על 56%.

עוד עולה מהנתונים כי שיעור הנשירה ממוסדות חינוך על-יסודיים עלה מ-1.2% ל-1.4% ועמד על 8,285 נושרים. בנוסף נרשמה ירידה בקרבה ובאכפתיות בין המורים לתלמידים, ירידה קלה בטוהר הבחינות וירידה של אחוז באירועי האלימות בבתי הספר.

במשרד החינוך מציינים כי בעבר המדידה התייחסה לשיעור הזכאות לבגרות בלבד, דבר אשר יצר רושם מוטעה שהזכאות לבגרות היא חזות הכל – בעוד שעשייה חינוכית, ערכית ומשמעותית חשובה לא פחות. לאורך שנים רבות קידמו בתי הספר ערכים חינוכיים, קהילתיים וחברתיים אשר לא קיבלו ביטוי ראוי בפני הציבור, מאחר שעד היום בתי הספר נמדדו על פי שיעור הזכאות לבגרות בלבד. כמו כן, במסגרת רפורמת ה"למידה המשמעותית" הורחבו ומוסדו בתוך בתי הספר פעילויות חינוכיות ערכיות ושיטות הערכה ולמידה מגוונות, אשר מהוות כיום חלק בלתי נפרד מתעודת הבגרות של התלמיד.

התמונה החינוכית כוללת ארבעה אשכולות: ערכים ואקלים חינוכי, נשירה והתמדה, הצוות החינוכי ולמידה והישגים. בכל אשכול למידה מוצגים הערכים הרלוונטיים לאשכול בראייה רב שנתית (למעט היגדים שהמדידה שלהם החלה בתשע"ה).

התמונה החינוכית מאפשרת שקיפות מלאה של תוצאות המערכת – ברמה הארצית המפורסמת היום, וכן ברמה הרשותית והבית ספרית, שיפורסמו בהמשך.

"התמונה החינוכית" היא כלי עבודה בידי מנהל בית הספר וצוותו, שכן היא תפרוס בפניהם תמונה רחבה של העשייה הבית ספרית, ותאפשר להם לקבוע יעדים לחיזוק, לשינוי ולשיפור.

צילום: מיכל פתאל

במסיבת העיתונאים בה נחשפו הישגי בתי הספר אמר שר החינוך נפתלי בנט "בתי הספר הם לא מכונות של ציונים אלא חממות של ערכים. בית ספר שבודק את התלמידים רק לפי הציון - לא מעניק חינוך, אלא נותן מסר שלילי לתלמידים".

לדבריו "הבטחתי למורים שפגשתי בשטח והיום אני מקיים - נמדוד בתי ספר לפי מדדי איכות, ערכים ומניעת נשירה לצד מדידת זכאות. אני מאמין ששינוי שיטת המדידה תביא לשינוי משמעותי במערכת החינוך. מדידה לא סותרת ערכים. היא כלי לצמיחה ולשיפור. השאלה האמתית היא מה מודדים. אם מודדים רק הצלחות וזכאות - מפספסים את הערכים, את ההתעקשות על כל תלמיד, את החינוך לעזרה לזולת, ואת זה אנחנו משנים היום״.

"מערכת החינוך יוצאת היום לדרך חדשה", אמרה מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, "דרך שתעצב שפה ושיח חינוכי אחר ושונה. דרך שתשקף את מגוון העשייה של המנהלים, המורים והתלמידים במוסדות החינוך ותביא לידי ביטוי את היכולות הרב גוניות של כל אחד ואחד".

"מהיום, מערכת החינוך תציג תמונה חינוכית שמעלה על נס את העשייה הערכית אשר כוללת, בין היתר, מעורבות חברתית, קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים, התמדה ונשירה. אלה יעמדו לצד העשייה הלימודית, שאף היא תכלול היבטים חדשים. לא רק הישגים לימודיים אלא גם סקרנות, מסוגלות ועניין בלמידה. כל אלה יחד יציגו תמונה אחת, מונגשת, שקופה ודינאמית. התמונה החינוכית גובשה בשיתוף עם השותפים לעשייה החינוכית – רשויות, מנהלים, מורים והורים. לשותפות הזו ערך עליון והיא מהווה רק חלק ממערך שלם של שותפויות שהמשרד מנהיג וימשיך להנהיג בשנים הבאות", הוסיפה.