הוקפאו הכנסות ספרי התורה בצה"ל

עד להסדרת נושא התרומות לצה"ל, לא יתקיימו בצבא טקסי הכנסת ספר תורה. ח"כ מוטי יוגב תקף: ''האנטי של האני מאמין היהודי''.

חזקי ברוך , כ"ו בתמוז תשע"ו

ח"כ מוטי יוגב
ח"כ מוטי יוגב
חזקי עזרא