רפורמת כץ בהליך הוצאת ילדים מהבית

שר הרווחה החליט על רפורמה בהליך הוצאת ילדים מהבית - הרחבת משאבים לשיקום בקהילה, מתן יכולות ערעור על הליך הוצאת הילדים ועוד.

שמעון כהן , ג' באב תשע"ו

השר חיים כץ
השר חיים כץ
צילום: אוליבייר פיטוסי. פלאש 90

שר העבודה והרווחה, חיים כץ, החליט על רפורמה בהליך הוצאת ילדים מהבית.

הרפורמה החדשה שמה דגש על הרחבת המשאבים לשיקום בקהילה ושינוי בהליך עבודתן של ועדות תכנון טיפול והערכה - הפורום המקצועי שבאחריותו ובסמכותו להמליץ על תכנית טיפול לילדים במצבי סיכון ולבני משפחתם.

במסגרת הרפורמה יורחבו המשאבים לשיקום בקהילה ותינתן זכות הכרעה למשפחות בוועדת התכנון הטיפול והערכה, אפשרות לדיון שני בהרכב מקצועי חלופי, ובנוסף זכות ערעור על ההחלטות הטיפוליות בוועדה עליונה.

הרפורמה החדשה תכלול הקצאת סכום כולל של 65 מיליון ש'''ח בשנה ממשרד הרווחה לטובת הרחבת סל השירותים והטיפול בתא המשפחתי, במקרים בהם קיים חשש להתפתחות תקינה של הילד ושלומו, ובמטרה למנוע את הוצאתו מהבית. המשפחות יקבלו ליווי צמוד של עובד סוציאלי שיבנה עמן מסלול לפיתוח כישורי חיים ומסוגלות הורית, שיעניק מענה כולל ואינטנסיבי למגוון צרכים של המשפחה, לצד ייעוץ לאורך ההליך השיקומי.

"משפחה בשביל הצמיחה" היא התוכנית המרכזית אליה יופנו המשפחות, ובה יוצמד למשפחה מלווה העוזר בניהול סדר היום ותפקידו לעקוב ולהבטיח יישום של משימות כגון: תזונה, סדר וניקיון, שעות שינה וקימה ועוד. כמו כן, כל משפחה תקבל סיוע במיצוי זכויות וסל מענים שערכו נאמד בכ-48,000 ₪ וישמש בין היתר למימון חוגים משותפים לילדים ולהורים, סדנאות הורות, רכישת ציוד לבית ספר ועוד. עד סוף שנת 2017 כ- 840 משפחות צפויות לקחת חלק בתכנית זו.

ממשרד הרווחה נמסר כי על מנת להגביר את האובייקטיביות המקצועית ולהפחית את מספר המקרים בהם אופן השיקום נקבע באי הסכמה ובכפיית בית המשפט, משרד הרווחה, ישנה את הליך עבודתן של ועדות התכנון הטיפול והערכה ואת הרכב חבריה.

הוועדה תכלול ארבעה חברים קבועים: יו"ר – עו"ס בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בטיפול בילדים בסיכון, עו"ס בכיר בתפקיד ראש צוות אשר אינו מטפל במשפחה, נציג חינוך – פסיכולוג חינוכי או קצין ביקור סדיר (האחראי על הגעה סדירה של תלמידים למערכת החינוך), וכן מוזמנים הקשורים לילד ולמשפחתו: עו"ס המשפחה, מלווה בן משפחה, מחנך/ת, גנן/ת, יועצ/ת בית ספר ועוד. לראשונה, דרך השיקום תבחר במעורבות יתרה של ההורה והילד, ולאחרונים תינתן זכות הצבעה שוות ערך לשאר חברי הוועדה,כמו גם אפשרות לזמן דיון נוסף בהרכב שונה ומורחב – מקרב החברים הקבועים יוחלפו היו"ר וראש הצוות, ויתווסף לפורום עו"ס לחוק הנוער, ובנוסף תינתן למשפחה זכות ערעור לוועדה מחוזית אשר חבריה אינם עובדי מערכת הרווחה אלא היא מורכבת מנציגי ציבור מהתחום המקצועי.

כמו כן, בשנה הקרובה יבוצע הליך דיגיטציה לעבודתן של כלל הועדות; החל משלב איסוף המידע, דרך הכנת המשפחה ועד לניהול הדיון, כתיבת תכנית הטיפול ומעקב אחרי יישומה ותוצאותיה- המהלך ייצור סטנדרטים ברורים ואחידים ברמה הארצית, יגביר את השקיפות והיכולת של המשפחה לקבל את המידע בכל שלב, ובאופן תקדימי יתאפשרו מדידה והערכה כמותיים של ביצועים ויכולת לערוך השוואות שונות כנגד משתנים שונים, שיגבירו את היעילות הבקרה והפיקוח על עבודת הועדות.

שר העבודה והרווחה חיים כץ אמר, "השמה חוץ ביתית היא צעד קיצוני וחוויה מטלטלת לתא המשפחתי כולו ולילדים בפרט. ילד צריך לגדול בחיק משפחתו כל עוד לא נשקפת סכנה ממשית לשלומו. אנו הולכים למהלך משמעותי שבמרכזו שיתוף ההורים בהליך השיקומי והקצאת משאבים לטובת הטיפול בקהילה. אני תקווה כי השינויים המבניים יתרמו ביצירת האמון המתבקש בין המשפחות לבין מערך הרווחה ובעיקר יסייעו לייעול ההליך הטיפולי".