444 שנים אחרי: תורת האר"י נושמת

מאות שנים אחרי פטירת האר"י הקדוש, צעירים ולא רק צעירים נוברים ומעמיקים בתורתו ובהגותו. יש סכנות אבל את המהלך לא ניתן לבלום.

שמעון כהן , ג' באב תשע"ו

צפת. ארכיון
צפת. ארכיון
פלאש 90

444 שנים חלפו מאז נפטר האר"י הקדוש, ובמכללה האקדמית צפת יתקיים מחר יום עיון מיוחד על דמותו ופועלו הרוחני.

בין הדוברים בכנס יהיה גם הרב בניהו ברונר, ראש בית המדרש של המכללה, עמו שוחחנו על דמותו של האר"י ובעיקר על ההיבטים המיוחדים בעולם התפילה של האר"י, סוגיה בה יעסוק בהרצאתו בכנס.

כבר בראשית דבריו קובע הרב ברונר כי אמנם משנת האר"י יצאה לאור לפני כארבע מאות שנה אך "היא חיה ונושמת גם היום. אקטואלית ורלוונטית לימינו".

"נושא עבודת ה' ותפילה תופס מקום מאוד מרכזי, בעיקר בדור הצעיר אבל גם בדור המבוגר", אומר הרב ברונר המציין כי משנת האר"י עוסקת רבות בעניין התפילה וכוונותיה. "כבר במשנה הזהירו חז"ל ממי שעושה תפילת קבע, שתפילת כמשאוי. האר"י פתח פתח גדול מאוד לתפילה שהיא בלב, והקב"ה מחפש את הלב".

עם זאת מעיר הרב ברונר כי צריך לדעת איך ללמוד את הדברים כי הם עלומים ונסתרים", אך בעמל מעמיק ניתן לקחת את המשלים והפרטים מכתבי האר"י ולהעביר אותם לימינו אנו.

הרב ברונר נשאל אם יתכן והכמיהה המתגלה דווקא אצל צעירים לתפילה בעלת עומק נובעת מהיותם נטולי מחויבות של עול פרנסה ומשפחה, ומכיוון שכך יש באפשרותם להתפלל ארוכות ועמוקות. לדברי הרב ברונר אכן "אנשים צעירים נמצאים פחות במסגרות מחייבות, אבל יש כאן משהו אחר. יש כאן דרישה לעומק, אנשים לא רוצים לקיים מצוות 'מצוות אנשים מלומדה'.

''יש דרישה שהתפילה תהיה באיכות גבוה". לזאת הוא מוסיף ומזכיר כי באשר לאותם הכרוכים תחת עול פרנסה נכתב כבר בהלכה כי עבורם עדיף מעט בכוונה מהרבה ללא כוונה.

על הקשר הייחודי בין האר"י הקדוש ותלמידו, רבי חיים ויטל, שכתב את דבריו והוציא לאור העולם את דמותו, אומר הרב ברונר כי "כל תורה שבעל פה, אם אין מי שיעביר אותה הלאה עלולה להישכח, על אחת כמה וכמה כשמדובר ברב גדול כמו האר"י ותלמיד מובהק. אם הרב חיים ויטל לא היה מעלה דברים על הכתב יתכן ודמותו ופועלו אולי היו נעלמים.

"יש מקומות שרבי חיים ויטל כותב שהוא לא בטוח שהוא זוכר את הדברים עד הסוף, כפי שקורה במקרים שבהם דברים שבעל פה מועלים בכתב", מוסיף הרב ברונר.

ומה באשר לסכנה שמה צעירים הנחשפים לעולם הקבלה והנסתר יקבלו את הדברים באופן לא מבוקר, לא שקול ובלתי אחראי? הרב ברונר מודע לסכנה שעליה דיברו כבר קדמונים ומציין כי "בכל שינוי ומהפיכה יש תוכן חיובי וגם סיגים וחששות. התופעה כתופעה היא חיובית. יש כאן יסודות חיוביים. נכון שיש סיגים שצריך לטפל בהם כראוי.

''יש המתלהבים מכוונות ורוחניות שבאים על חשבון שמירת ההלכה בצורה מדוקדקת, יש מקרים של הוצאת דברים מהקשרם וגילוי פנים שלא כהלכה, אבל אנחנו מאמינים שהדברים לא מקריים ויד ההשגחה מקדמת את הדברים בעולם".

לדברי הרב ברונר אמנם יש לבחון את הדברים ולראות כיצד ניתן לגרום לכך שיניבו רק פירות טובים ולא באושים, אך ברור הוא שלבלום את המהלך כבר לא ניתן.