הר הבית לליבנו

חוברת "לשכנו תדרשו" עוסקת בבירור הלכתי מקיף בנושא העלייה להר הבית.

ערוץ 7 , ד' באב תשע"ו

לשכנו תדרשו
לשכנו תדרשו
צילום: יח"צ

אנו נמצאים בעיצומם של תשעת הימים, ימים הבאים לידי ביטוי בהנהגות של אבל וצער על חורבן בית המקדש.

אך בעוד שאנו כואבים את החורבן, יש המסתכלים קדימה וכבר פועלים אל עבר הבניין. אחד הביטויים הגדולים לרצון זה, בא לידי ביטוי ברצון הגדול שמתעורר בשנים האחרונות לשוב אל הר הבית.

חוברת חדשה - "לשכנו תדרשו", עוסקת בבירור הלכתי מקיף בנושא העלייה להר הבית. בשל חשיבות העניין, לא מדובר בדיון הלכתי נקודתי, אלא במארג של שאלות אותן יש להקיף כדי ללבן את הסוגיה.

מבין השאלות ניתן למנות את שאלת סמכות גדולי הדור והרבנות הראשית, שאלת השייכות של התגרות בגויים במצב המדיני הנוכחי, שאלות לגבי קביעת מקום המקדש בהתבסס על מסורות קיימות או חידושן, כניסה להר הבית בזמן שאין אנו יכולים להיטהר מטומאת מת, שיטתו של הראי"ה קוק זצ"ל בנוגע להר הבית, החשש להכשיל אחרים בעבירה על אף היותנו עושים דברים כמצווה וכהלכה, ובעומק הדברים, נראה כי השאלה היא עד כמה אנו צריכים לפעול ולקדם את הגאולה, לעומת הציפייה שיבוא ויתגלה משיח צדקנו עם אליה הנביא ויגאלנו.

שאלות אלה שלעיתים חוצות מגזרים או בתי מדרש, מתלבנות בצורה קצרה ובהירה בחוברת "לשכנו תדרשו", שחיבר הרב אלישע וולפסון, ר"מ בישיבת ההסדר בצפת, שליקט חיבור יחיד מסוגו הדן במקום אחד בכל הסוגיות שנוגעות לשאלת העלייה להר. המחבר עושה זאת בתמציתיות, ובדייקנות שוזר את השאלות העולות ומשיב על כל שאלה דבר דבור על אופניו.

החוברת זכתה להסכמות מגדולי הפוסקים

הרב דב ליאור כתב "נחלצת לעמוד בפרץ ולעסוק באחד הנושאים החשובים ביותר בזמננו, אם לא החשוב ביותר, והוא שיבתנו למקום מקדשנו. לא ראיתי בסיס מוצק בנימוקים שהביאו המתנגדים אלא רק חששות, ובמאמרך דחית אותם בטוב טעם ודעת".

הרב נחום אליעזר רבינוביץ' כתב על החוברת, "הקונטרס דן בחשיבות המצוה לעלות בטהרה להתפלל בהר הבית. כבודו סוקר את כל הצדדים של הנושא, ובצדק עומד על כך שנושא זה צריך להיות בראש מעייננו מבחינה ציבורית".

הרב צפניה דרורי ציין, "הבהרת דברי הפוסקים בעניין מצוות העלייה להר הבית בזמננו. הוכחת שבכל הדורות עלו להר הבית, ומגדולי הפוסקים כתבו שזו מצווה לכל אחד מישראל ולכלל האומה בכל הדורות, ק"ו בימינו כשעל ידי העלייה, ההר נשאר בידינו ובליבנו".

נושא זה רגיש הוא ועלול לעורר מחלוקות קשות חלילה, אך מהאופן בו כתובים הדברים ניכר, כי שאלת העלייה להר נידונה בחיבור זה ללא נגיעות פוליטיות וחיצוניות, אלא שהמחבר נושא ונותן בסוגיה כדרכה של תורה מתוך כבוד גדול למחמירים, ומתוך כך מכריע בסוגיה''.

הרב אליעזר מלמד, רב הישוב הר ברכה בשומרון, כתב בדברי הסכמתו, "מתוך כבוד רב למחמירים האוסרים, בירר את סברותיהם והגיע למסקנה שמצד חמש מצוות, מצווה לעלות כיום למקומות המותרים בהר הבית אחר טבילה. גם אני מסכים למסקנתו".

וכך כותב המחבר בתחילת דבריו, "מתוך רצון לבקש את דבר ה' בסוגיה זו ישבתי בס"ד ללמוד נושא זה והעליתי את הדברים לידי חיבור שבו ביארתי את המצוות אשר מקיימים בעלותנו להר, וכן בררתי את הטענות של האוסרים ושל המתירים. שמחה מיוחדת יש בעיסוק בנושא זה, שכבר בעצם העיסוק בו, אנו זוכים ומקיימים את המצווה "ציון היא דורש אין לה"- 'מכלל דבעיא דרישה'.

נברר את הסוגיה על פי דברי רבותינו ראשונים ואחרונים, מתוך רצון לברר את דבר ה'- זו הלכה, וה' יעזרנו ויזכנו לכוון לאמיתתה של תורה".

לימוד בחוברת מעשיר כל אחד החפץ ללמוד סוגייה זו ומבהי לפניו את הדעות השונות. כעת ניתן להוריד למחשב את החוברת בחינם או להזמינה בדואר בעלות סמלית.