יהודה גליק: על הצביעות

האם לאפשר או למנוע את התפקדותו של יואב אליאסי ("הצל") לליכוד?

נעמה בן-חיים , ז' באב תשע"ו

יהודה גליק
יהודה גליק
צילום: עצמי

אני גאה להיות חבר בתנועה הליכוד שיש בה מגוון דעות, ושבה מותר לחלוק אפילו על דעותיו ועמדותיו של ראש הממשלה.

אני שמח על כך שאני נמצא בחברה שבה לא כולם מסכימים איתי, ושמתנהלים בה ויכוחים על נושאים עקרוניים. כל זה נהדר, בשעה שאנחנו מוכנים להקשיב זה לזה ומכבדים זה את זה, דנים לגופו של נושא ולא לגופו של אדם, ומנהלים ויכוחים תוך שמירה על כבוד הדדי. מה שנכון לדעות, שונה ביחס לסגנון. כשהסגנון יורד לרמת הביבים והדיון נסוב לגופו של אדם ומתמלא בהשמצות, זה מבחינתי לא מקובל ולא ראוי.

אני לא מכיר באופן אישי את יואב אליאסי, הצל, ואת דעותיו, ואני מברך אותו על הצטרפותו לליכוד. אך כאשר בשבוע שבו הוא מתפקד הוא כבר משתלח באופן בזוי בחברי הכנסת של מפלגתו חשתי צורך לדפוק על השולחן.

גם לי יש ויכוחים עם חבר הכנסת בני בגין וגם אני לא מסכים איתו בכל דבר. לעתים אנחנו יכולים לחלוק זה על זה בנושאים מהותיים, ואף על פי כן אני מנהל איתו את השיח בצורה מתורבתת לגופו של עניין ולא לגופו של אדם.

יחד עם זאת, גם אם סגנון לא מקובל, כל עוד הוא בתחום החוק ואינו כולל אלימות, אנחנו לא צריכים למנוע מאף אחד להתפקד.

אמשיך לומר שאני לא רוצה שהליכוד יהפוך להיות ג'ונגל ואפעל שלא לתת לגיטימציה לשיח מהסוג הזה.

ולסיום: קצת על צביעות. לאחרונה התפתח בכנסת ויכוח שבו הליכוד הותקף בחריפות על חוק ההדחה, שבא למנוע מאנשים התומכים בטרור נגד מדינת ישראל לכהן בכנסת. עכשיו באים אותם אנשים וטוענים שהליכוד צריך למנוע מהצל להיות חבר בליכוד. צביעות כבר אמרנו?

יהודה גליק

חבר כנסת (ליכוד)