קנס כבד לערוצי הספורט

במועצת הכבלים והלווין טוענים כי למרות התראות שידורי החסויות לא עומדים תמיד בכללי התקשורת ובהוראות שנקבעו לעניין בפסיקות בג"ץ.

שלמה פיוטרקובסקי , ז' באב תשע"ו

הפרה. בן חי-שגב
הפרה. בן חי-שגב
דוברות משרד התקשורת

יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, ד"ר יפעת בן חי שגב, הטילה היום עיצומים כספיים על החברות הוט ויס, בשל אי עמידה בכללי החסויות בחלק מערוצי הספורט בכבלים ובלווין.

המהלך נעשה בעקבות בדיקה באגף הפיקוח שהעלתה כי למרות התראה מצד המועצה, שידורי החסויות לא עומדים תמיד בכללי התקשורת ובהוראות שנקבעו לעניין בפסיקות בג"ץ.

על הוט ויס הוטל העיצום בשל אי עמידה בכללים של ערוצי הספורט של חברת RGE (ספורט 5) וצ'רלטון (ספורט 1 וספורט 2).

על כל קבוצת ערוצי ספורט הוטל עיצום של 100,800 ₪ לכל גוף משדר (הוט ויס), סך של 403,200 ש"ח (201,600 בעקבות החריגות של RGE ו-201,600 בעקבות החריגות של צ'רלטון).

בחודש מאי השנה שלחה יו"ר המועצה מכתב לחברות המשדרות בו הובהר כי החוק אוסר שידור פרסומות בכבלים ובלווין ואין לסטות מכך.

לאחר שליחת המכתב ולאחר פרק הזמן שנקבע כי לאחריו תתחיל המועצה פעולות אכיפה מצאה מחלקת הפיקוח של המועצה כי עדיין משודרות חסויות שלא עומדות בכללים, ולכן הוטל העיצום הנוכחי.

כללי התקשורת קובעים, בין היתר, כי חסות תופיע בלא ציון שמם המסחרי של המוצר או השירות ובלא תיאור איכותי-השוואתי שלהם שאם לא כן עלולה החסות להפוך לפרסומת, האסורה בשידורי הכבלים והלווין.

הכללים נקבעו על מנת להבחין בין מקורות המימון (דמי מנוי לעומת פרסומות) ולכן יש חשיבות גדולה לעמוד בכללים ובהנחיות בית המשפט.

יו"ר המועצה אמרה, "פרסומת בכבלים ובלווין אסורה, ועל החסויות שניתן לערוצי הספורט יש כללים ברורים, כללים שנקבעו על מנת לעודד שידורי ספורט שאילולא החסויות לא היו משודרים".

לדבריה, "חריגה מהכללים משמעה הפרה הן של החוזה מול הצופה המשלם דמי מנוי על מנת לצפות בתוכן נקי מפרסומות, והן הפרה של האיזון בשוק הטלוויזיה המסחרית שקבע חלוקה בין ערוצים המתבססים על הכנסות מדמי מנוי ובין ערוצים המתבססים על הכנסות מפרסומות. אני מתריעה כי ככל שההפרות יימשכו המועצה לא רק שומרת לעצמה את הזכות להטיל עיצומים כספיים נוספים בסכום מוגדל, אלא אף לדון בכלל התנאים המפורטים באישורי הערוצים הרלוונטיים".