נוגע עמוק בלב

סינגל השלישי של עמנואל טוביאנה 'ואהבת לרעך כמוך' הולחן בימים שבין האבל על חורבן בגלל שנאת חינם לבין תיקונו באהבת חינם.

ערוץ 7 , י"א באב תשע"ו

עמנואל טוביאנה
עמנואל טוביאנה
צילום: עצמי

הסינגל השלישי של הזמר והמלחין עמנואל טוביאנה הולחן בימים אלו בהם אנו עוסקים בבניית בית המקדש השלישי.

הוא יוצא לאור בין ט' באב לט"ו באב, בין האבל על חורבן בגלל שנאת חינם לבין תיקונו באהבת חינם.

בדברי הסבר לשיר החדש נאמר "המילים שאומרים בתחילת תפילת שחרית ומיוחסות לאר"י ז"ל, קושרות את מצות ואהבת לרעך כמוך למצוות התפילה.

רבים תמהים איך ניתן לומר: הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי והריני מזמן את פי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והרי לא תמיד אנו מרגישים בלב שלם שאנו יכולים לומר זאת?! איך אני יכול לקבל באהבה את חברי שאתמול כעסנו זה על זה?".

הוא מוסיף "האר"י מלמד שבהתבוננות מעמיקה ישנם שני רובדים, שתי רמות התייחסות שונות. בתוך הלב כשאר אני מבין את עומק תפקידו של אחי ובשרי מעם ישראל לקדש את שם ה' בעולם, בדיוק כמו שאני מצווה על כך, אני אוהב אותו בתוכי אהבת נפש, ואם ברובד החיצוני יש לי איזשהו קושי איתו, או סכסוך כלכלי, או אי הבנה בין-אישית, אז מצווה עלי לפתור את העניין הזה ולקיים מצוות הוכח תוכיח, אבל מתוך הנקודה הפנימית האוהבת. ואז אני מסוגל להתפלל בלב שלם. ומידה כנגד מידה, כשם שאני אוהב את כל עם ישראל ומניח את העניינים הקטנים בפרופורציות הנכונות, גם הקב"ה שומע את תפילתינו ויחיש את גאולתינו, ללא שהפרטים הקטנים יעכבו אותה.

השיר החדש שילווה מהיום את כל מי שיאמר בלבבו תפילה זו, יעמיק בלבבנו את התובנה העמוקה הזו".

מוזמנים לשמוע... ולאהוב.