מדבירים? צריך לדעת איך

עם הגעת המזיקים לחצרות ולבתים מגיעה גם תקופת ההדברה. במשרד להגנת הסביבה מפרסמים טיפים המלצות והבהרות.

ערוץ 7 , י"ג באב תשע"ו

חולדה
חולדה
צילום: פלאש 90

תקופת הקיץ מתאפיינת בלא מעט מזיקים שמגיעים לחצרות ולבתים ומולם מאמצי ההדברה שונים ומגוונים הכרוכים בלא מעט סיכונים וחומרים מזיקים. המשרד להגנת הסביבה מפרסם בימים אלה שורת הנחיות להדברה נכונה ובטוחה.

בראש ההמלצות מציינים אנשי המשרד את החובה להשתמש רק בתכשירים הנמכרים ברשתות השיווק ומדגישים כי "אין לקנות תכשירי הדברה מקצועיים-מרוכזים בנקודות מכירה המיועדת לבעלי מקצוע".

לאחר רכישת התכשירים יש להקפיד על עיון בתווית ההנחיות המצורפת ולהשתמש בחומרים אך ורק לפי ההנחיות המצוינות בה.

את חומרי ההדברה יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. כמו כן להרחיקם ממקור חום או מאש גלויהץ

במשרד מזהירים מפרסום מטעה של שירותי הדברה ירוקה ומדגישים כי תכשירים המיועדים להדברה תברואית מחויבים ברישום המשרד להגנת הסביבה. "שימו לב, כיום לא קיימים תכשירי הדברה רשומים המוגדרים כ"אורגניים" או "ירוקים" ", מזהירים במשרד.

בהזמנת מדביר יש לוודא כי הוא נושא רישיון מדביר בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה. יש לבקש מהמדביר את פרטיו: שמו ומספר רישיון ההדברה שלו. כמו כן יש לבקש מהמדביר להציג את רישיונו או את היתר ההדברה שלו.

יצוין כי על פי חוק המדבירים החדש מדביר שהיה לו היתר הדברה בתוקף ב-01.06.2016, יוכל להמשיך לעסוק בהדברה עד יום ה-31.05.2019, בהתאם להוראות החוק החדש ולסוג ההיתר שהיה ברשותו. זאת גם מבלי לקבל או לחדש את רישיונו לפי החוק החדש.

יש לוודא כי חברת ההדברה מוסרת את פרטי הזיהוי המלאים (שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת זהות) של מבצע ההדברה בפועל. כמו כן יש לוודא כי המדביר מוסמך לבצע את פעולת ההדברה המבוקשת. מידע על כך מופיע על הרישיון שבידו.

במשרד להגנת הסביבה מציינים כי את ההדברה יש לבצע רק כאשר קיים חשש למפגע או למטרד. כמו כן רק לאחר שהמדביר בחן אם ניתן, בנסיבות העניין, לבצע פעולות מניעה ואו טיפול שלא באמצעות תכשיר הדברה כימי, והודיע לכם על כך.

יש לוודא כי המדביר משתמש בתכשיר הדברה המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

לאחר בירור הפרטים אודות המדביר ופעולת ההדברה יש לקבל מהמדביר הנחיות בטיחות בטרם החלה פעולת ההדברה עצמה. בין ההנחיות יש לקבל מידע אודות השהות בבית בשעת ההדברה ולאחר מכן, האם יש לצאת מהמקום ומתי ומתי ניתן לחזור לבית.

כמו גן יש לקבל מהמדברים הנחיות בטיחות לניקוי המקום מתכשיר ההדברה לאחר פעולת ההדברה, כגון: שטיפה עם סבון (ריצפה, חפצים, מדפים), איוורור חדרים וכד'.

בסיום ההדברה יש לבקש מהמדביר העתק פנקס רשום (יומן ביצוע) של פעולת ההדברה שנעשתה בבתיכם. העתק זה יכלול את סיכום פרטי פעולת ההדברה:​ שם התכשיר בו בוצע שימוש, שם החומר הפעיל וריכוזו, סוג המזיק​, שם מבצע ההדברה בפועל וחתימתו.