סוף לג'ונגל הקרקעות החקלאיות

תקנות חדשות עליהן חתם שר האוצר והכלכלה משה כחלון יחיבו מוכרי קרקעות שאינן זמינות לבניה למסור מידע מלא אודות מצב הקרקע לרוכשים.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ז באב תשע"ו

עושה סדר. כחלון
עושה סדר. כחלון
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

שר הכלכלה והאוצר, משה כחלון חתם על תקנות הגנת הצרכן - חובת גילוי פרטים במכירת קרקע שאינה זמינה לבנייה.

החתימה על התקנות החדשות נעשתה בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

על פי התקנות החדשות עוסק, המפרסם או משווק קרקע שאינה קרקע זמינה לבניה לצרכן, יגלה לצרכן באופן ברור ובולט בפרסומת או בפעולת השיווק, כי הקרקע אינה זמינה לבניה.

בנוסף, עוסק המשווק קרקע חקלאית תוך הבטחה כי תופשר בעתיד, חייב להציג שומה שנערכה על ידי שמאי מוסמך על פי תקן 22.

מטרת הצגת השומה היא להביא בפני הצרכן את כל המידע אשר יאפשר לו לקבל החלטה מושכלת כמו גם יכולת להעריך באופן מודע את סיכויי ההפשרה של הקרקע, המכשולים בדרך להפשרה, לוח הזמנים והעלויות הצפויות לו בדרך להפשרת הקרקע למגורים.

התקנות החדשות ייכנסו לתוקף בתום חודש מיום פרסומן.