ניגוד עניינים במכרז לקורס לקצינים?

ארגון 'לביא' פנה למנכ"ל משרד הביטחון בדרישה לבדוק ניגוד עניינים ואי עמידה בנהלים בנוגע למכרז להפעלת תכנית של חיל החינוך.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ח באב תשע"ו

בה"ד 1
בה"ד 1
צילום: דובר צה"ל

האם התקשרות מכון הרטמן עם משרד הביטחון להפעלת תכנית לחינוך קציני צה"ל נגועה בניגוד עניינים וחריגה מתנאי המכרז?

ארגון 'לביא' הפועל בענייני מינהל תקין וזכויות אזרח הגיש לאחרונה תלונה בנושא ל‏מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במיל' אודי אדם, ובה דרש הארגון לבדוק את הנושא ולנקוט בסנקציות ולנתק את ההתקשרות עם מכון הרטמן.

על פי התלונה, שהוגשה באמצעות עו"ד אביחי בוארון, קיים חשש חמור לניגוד עניינים של 'מוביל התכנית' במכרז ולחריגה מתנאי המכרז מצדו של מכון הרטמן שזכה בו במסגרת תכנית מחצבי"ם.

תכנית מחצבי"ם מעבירה סמינרים ממושכים לקצונה הבכירה בצה"ל בנושאי זהות וערכים. העומד בראשה מטעם מכון הרטמן הוא אל"מ יעקב קסטל.

בתלונה מפרט עו"ד בוארון את אי העמידה של מכון הרטמן בתנאי המכרז וכן חשש לניגוד עניינים שכן על פי פרסומים שונים, קסטל שימש בתקופה הרלוונטית יועץ לקצין חינוך ראשי האחראי על המכרז.

ראשית מציינים ב'לביא' כי דרגתו של יעקב קסטל איננה מתאימה לדרגתו של מוביל ההשתלמות בתכנית מחצבי"ם כפי הנדרש במכרז, ובנוסף עולה כי קסטל שימש בעת ובעונה גם כמרכז התכנית הזוכה במכרז וגם כיועץ אישי לקצין החינוך הראשי האחראי על המכרז.

"קצין חינוך ראשי הינו גורם משמעותי במיוחד במכרז זה של משרד הביטחון, והזוכים במכרז נדרשים לעבור את אישור מפקדת קצין חינוך ראשי בנושאים שונים. ממצאים אלו מביאים למסקנה שיועצו האישי של קצין חינוך ראשי זכה לשמש כמרכז התכנית לקצונה הבכירה במכרז שיוצא בפיקוחו של קצין חינוך ראשי", כתבו בארגון לביא.

''הדברים חמורים שבעתיים משום שכפי שהראינו לעיל מוביל תכנית זה איננו עומד בתנאי המכרז הדורשים שמוביל התכנית יהיה בדרגת תא"ל במיל. זוהי סיטואציה מובהקת של ניגוד עניינים, של קסטל, וגם ושל קצין חינוך ראשי שהינו הגורם המפקח על הזכייה במכרז ועל קיום הוראות המכרז במשך תקופת ההתקשרות", טענו.

בנוסף טוענים ב'לביא' כי "יעקב קסטל איננו בעל אישיות ממלכתית עקב שותפתו לכאורה בהפצת מסרים פרובוקטיביים ברשתות החברתיות בנושאים רגישים בחברה הישראלית".

טענה זו מבססים בארגון על פרוטוקולים מישיבות בהן קסטל יחד עם נוספים פועלים נגד השתלטות "גורמים חרד''לים" על צה"ל וקוראים לבצע פרובוקציות ברשתות החברתיות לקידום מטרותיהם.

כמו כן עלה חשש כי מכון הרטמן לא דיווח למשרד הביטחון כראוי על קורות חייו של יעקב קסטל ועל היותו יועץ אישי לקצין חינוך ראשי. מצב דברים זה יתכן והוביל לזכייתו של מכון הרטמן בתכנית שלא כדין.

לאור זאת דורש עו"ד בוארון כי במידה וטענותיו ימצאו מוצדקות, יש להורות על השעייתו לאלתר של יעקב קסטל מתפקידו כמוביל תכנית מחצבי"ם במסגרת המכרז וכן להורות על הפסקת ההתקשרות עם מכון הרטמן, ועל נקיטת הסנקציות שברשות מנכ"ל משרד הביטחון כנגד מכון הרטמן לרבות פסילת אישור ספק משרד הביטחון.

נציין כי תקופת ההתקשרות עם מכון הרטמן צפויה להסתיים בינואר הקרוב, וכי מכרז חדש להפעלת התכנית יצא לאחרונה.

בארגון לביא מסרו, "מדובר במכרז ענק לחינוך אלפי קצינים בכירים לערכים ולזהות, מבדיקה שערכנו עולה חשש כבד לניגודי עניינים מהותיים ולחריגה בוטה מתנאי המכרז, אנו מקווים כי ראשי מערכת הביטחון ינקטו בצעדים המתבקשים ללא משוא פנים".

ערוץ 7 פנה למכון הרטמן, אשר העדיף שלא להגיב לידיעה. במשרד הביטחון הפנו אותנו לדובר צה"ל, ומדובר צה"ל נמסר לערוץ 7 כי "מכון הרטמן מבצע את תכנית מחצבים לדרג הבכיר לאחר שזכה במכרז מטעם משרד הבטחון. מר יעקב קסטל מעולם לא שימש כמפקד השתלמות מחצבי"ם, אלא משמש כמנהל התכנית מטעם מכון הרטמן.

''תפקיד מפקד ההשתלמות אשר על פי המכרז ממלא תא"ל במיל', בוטל משיקולי עלות תועלת וכיום מפקדת על ההשתלמות מפקדת יחידת מחצבי"ם בסדיר. מר קסטל לא כיהן כיועצו האישי של קח"ר בכל שלוש שנות כהונתו. נסיון מכל סוג שהוא להשפיע על מכרזים חיצוניים הוא פסול בהחלט", לשון תגובת צה''ל.