"מותו של יום המנוחה הרשמי בישראל"

פרופ' אביעד הכהן יוצא נגד ועדת המנכ"לים שצפויה להגיש המלצות שמתירות מסחר בשבת בתל אביב. "השבת הממלכתית עומדת בפני התמוטטות".

חזקי ברוך , כ' באב תשע"ו

פרופ' אביעד הכהן
פרופ' אביעד הכהן
צילום: חזקי עזרא

פרופ' אביעד הכהן, דיקאן המרכז האקדמי ''שערי מדע ומשפט'', מתייחס לדיווחים על מסקנות ועדת המנכ"לים הצפויה להגיש המלצות המתירות מסחר ביום השבת בתל אביב.

הכהן מזהיר כי הרחבת המסחר בשבת לא רק שתפגע במישור הכלכלי אלא גם במישור הערכי, החינוכי והחברתי. "בפועל, זהו המצב כבר הרבה שנים אך כעת יינתן אישור הפטירה למותו של יום המנוחה הרשמי".

"בכל הנוגע להפעלת עסקים בשבת יש השלכות החורגות הרבה מעבר למישור הכלכלי, לצד השינוי בצביונה של מדינת ישראל, תהיינה לכך השלכות גם במישור הערכי, החינוכי והחברתי", אמר.

לדבריו פרופ' הכהן, הרחבת המסחר בשבת תפגע בעיקר בבני השכבות החלשות שעובדים לפרנסתם בשבת, פעמים רבות מתוך אילוץ, ואינם יכולים לנוח עם בני משפחותיהם. כמו כן תפגע הרחבת המסחר גם בבעלי עסקים קטנים שאינם מסוגלים להתחרות מול הרשתות הגדולות.

"היעדר אבחנה בין מסחר ופעולות בידור והפעלת תחבורה ציבורית בשבת עשויים למוטט כליל את השרידים האחרונים של השבת ה'ממלכתית'", הזהיר הכהן. ''לנוכח חשיבות הנושא, מורכבותו וחשיבותו, ראוי היה ששינוים מרחיקים כגון אלה ייעשו מתוך הסכמה חברתית רחבה, לאחר דיון מעמיק בכל השלכותיהם, ולא באמצעות חוקים ובתי משפט".

נציין כי לפי הדיווחים, ועדת המנכ"לים של משרדי הממשלה צפויה להגיש שלוש הצעות שיתירו מסחר בשבת בעיר תל אביב.

הצעה אחת היא יישום חוק עזר עירוני המאשר את פתיחתם של כ-160 בתי עסק בשבת, הצעה נוספת מציעה לפתוח בשבת רק חנויות נוחות, ההצעה השלישית נוגעת לצמצום החלטת עיריית תל אביב לפתוח עסקים בשבת. בכל אחת מההצעות אין התייחסות לסגירת בתי עסק בשבת.

פרופ' הכהן הדגיש כי "כל עוד לא פורסמו ההמלצות הסופיות, ונעשו שינויי החקיקה הדרושים, ראוי להתייחס בזהירות למכלול ההשלכות של הצעות אלה. עם זאת, היה ויש ממש בהצעות שפורסמו, יש בהן יותר מסימנים למתן הכרזה הרשמית על מותה של השבת כיום מנוחה רשמי במדינת ישראל".