הישראלים לא מרוצים ממערכת החינוך

סקר הלמ"ס מגלה כי הישראלים מעריכים באופן נמוך את תפקוד מערכת החינוך, אולם הם בד"כ מרוצים למדי מהמוסדות בהם לומדים ילדיהם.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ד באב תשע"ו

כיתה, בית ספר, מורים
כיתה, בית ספר, מורים
צילום: Thinkstock

45% מהציבור מעריכים באופן חיובי את תפקוד מערכת החינוך: 7% מעריכים את התפקוד של המערכת כ'טוב מאוד' ו- 38% - כ'טוב', כך עולה מנתוני הסקר החברתי של הלמ"ס המתפרסמים היום.

מנגד, 48% מעריכים את תפקוד מערכת החינוך באופן שלילי: 36% - כ'לא כל כך טוב' ו-12% - כ'בכלל לא טוב' (7% לא ידוע).

בחלוקה לפי דת, נראה כי ליהודים הערכה נמוכה יחסית למערכת החינוך - 41% מעריכים אותה באופן חיובי, לעומת הדרוזים - 74%, והמוסלמים - 67%. בקרב הנוצרים, בדומה לסך כל האוכלוסייה, 45% מעריכים באופן חיובי את מערכת החינוך.

פחות ממחצית מהציבור (42%) סבורים שמערכת החינוך מספקת שירותים באופן שוויוני. שיעור המוסלמים והנוצרים אשר סבורים שהמערכת שוויונית - 47% - גבוה מהשיעור בקרב היהודים (40%).

62% מהאוכלוסייה, מבססים את דעתם על ניסיון אישי, 48% - על מידע מאמצעי התקשורת ו-30% מבססים את דעתם על ניסיון של בני משפחה או חברים.

"אילו היית בין מקבלי ההחלטות במדינה, לדעתך, מהו המוסד או השירות הציבורי בו היית מתחיל בשיפורים?" במענה לשאלה זו, למעלה משליש (36%) מהציבור סבורים כי מערכת החינוך היא הראשונה שראויה לשיפור. זהו השיעור הגבוה ביותר מבין שירותי הממשל שנבחנו בסקר.

מבין 516.3 אלף הורים לילדים בגן טרום חובה, כמחצית (48%) 'מרוצים מאוד' ו-40% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מגן הילדים שבו נמצא ילדם. 12% אינם מרוצים. בבחינה של פרמטרים שונים הקשורים בגן הילדים, נמצאו שיעורי שביעות רצון גבוהים יחסית.

מבין 289.6 אלף הורים לילדים בגן חובה, 44% 'מרוצים מאוד' ו-41% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מגן הילדים שבו נמצא ילדם. 13% אינם מרוצים. גם בדרג חינוך זה, בבחינה של פרמטרים שונים נמצאו שיעורי שביעות רצון גבוהים יחסית.

מבין 1.1 מיליון הורים לילדים בבית ספר יסודי, 33% 'מרוצים מאוד' ו-48% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מבית הספר. 19%, שהם 207.9 אלף הורים, אינם מרוצים.

גם בדרג חינוך זה, בבחינה של פרמטרים שונים נמצאו שיעורי שביעות רצון גבוהים יחסית.

39% 'מרוצים מאוד' ו-42% 'מרוצים' ממיקומו של בית הספר - קרבה למקום המגורים, גישה נוחה, סביבה בטוחה. 17% אינם מרוצים.

25% 'מרוצים מאוד' משעות הפעילות של בית הספר, 58% 'מרוצים'. 16% שהם 175 אלף הורים - אינם מרוצים משעות הפעילות.

מרבית ההורים מרוצים גם מהתנאים הפיזיים בבית הספר (מרחב, ניקיון, חימום/קירור הכיתה, חצר, ציוד, תחזוקה, עזרי לימוד) - 22% 'מרוצים מאוד' ו-46% 'מרוצים'. כשליש (31%), 335.4 אלף הורים, אינם מרוצים מהתנאים הפיזיים של בית הספר.

33% מההורים 'מרוצים מאוד' מהיחס של המורים בבית הספר, 50% 'מרוצים'. 17% שהם 182.1 אלף הורים, אינם מרוצים מיחס המורים.

מרבית ההורים מרוצים גם מרמת ההוראה בבית הספר שבו לומד ילדם - 27% 'מרוצים מאוד' ו-49% 'מרוצים'. 23% שהם 249.6 אלף הורים, אינם מרוצים מרמת ההוראה.

מבין 928.7 אלף הורים לילדים בדרג החינוך העל-יסודי8, 30% 'מרוצים מאוד' ו-51% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מבית הספר. 19% אינם מרוצים. שביעות הרצון מבית הספר משתנה בהתאם לקבוצת האוכלוסייה.

28% מההורים 'מרוצים מאוד' ו-46% 'מרוצים' ממיקומו של בית הספר - קרבה למקום המגורים, גישה נוחה, סביבה בטוחה. 26% שהם 241 אלף הורים, אינם מרוצים ממיקום בית הספר.

26% 'מרוצים מאוד' משעות הפעילות של בית הספר, ו-62% 'מרוצים'. 12% שהם 107.9 אלף הורים - אינם מרוצים משעות הפעילות. מרבית ההורים מרוצים גם מהתנאים הפיזיים בבית הספר (מרחב, ניקיון, חימום/קירור הכיתה, חצר, ציוד, תחזוקה, עזרי לימוד) - 20% 'מרוצים מאוד' ו-53% 'מרוצים'. רבע מההורים (25%), 230.8 אלף הורים, אינם מרוצים מהתנאים הפיזיים של בית הספר.