"להימנע בהצבעות עם הקואליציה"

הרב זלמן מלמד: תובעים מהבית היהודי שלא להצביע עם הקואליציה עד חקיקת חוק ההסדרה. דבריו המלאים של הרב בעצרת התפילה בעמונה.

הרב זלמן ברוך מלמד , ח' באלול תשע"ו

הרב מלמד
הרב מלמד
צילום: אריה מינקוב

מורי ורבותי ציבור יקר וקדוש, תושבי עמונה היקרים. חיזקו ואימצו.

מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכריז בעומדו ליד הכותל המערבי עם כיבושו במלחמת ששת הימים – "חזרנו הביתה ולא נזוז מכאן, לא כבשנו ארץ זרה, זו ארץ אבותינו שחזרנו אליה".

השגיאה השורשית של ממשלות ישראל היא שלא הכריזו עד היום שכל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל ויהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. כשם שנקבע לגבי ירושלים, הפרפריה והגולן.

אמנם, מדינות העולם לא תקבלנה הכרזה זו והן מאיימות עלינו בכל פעם שאנו בונים בית ביהודה ושומרון ובירושלים המזרחית, אבל התורה מצווה אותנו לא לירא מהם.

"כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה' אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים", כלומר, אמנם האויב רב ממך וזה מפחיד ומאיים. אבל אף על פי כן יש לאו מהתורה לא לפחד לא לירא כי ה' אלוקיך עמך. כאשר מפחדים מאיומים – האיומים מתגברים. הלחצים מתרבים. וכאשר לא מתחשבים בלחצים בלתי צודקים הלחצים מתמעטים.

לפני 3 שנים, בזמן שנגזרה גזירה של הריסת 30 הדירות בגבעת האולפנה בבית אל באו נציגי הממשלה ואמרו 'אנו מתנגדים להריסת בתי האולפנה' אבל אין בכוחנו לשנות את הגזירה. ואולם, מכאן ואילך – המדיניות משתנה - 'אנו מקימים וועדה משפטית – וועדת לוי שתתן פתרונות משפטיים ולא יהיו יותר הריסות'. דובר במפורש על עמונה ועל בתי דריינוף בבית אל.

סיכום זה, היה תנאי להסכמתנו להימנע מהתנגדות פיזית להריסה של בתי האולפנה. ראש הממשלה הכריז קבל עם ועדה "במקום 30 הבתים שיהרסו נבנה פי עשרה – 300 דירות בבית אל".

השר ארדן, היה הנציג הבכיר של הממשלה שהבטיח זאת בשם ראש הממשלה ואיתו היה השר אלקין שהיה אז חבר כנסת ואיתם מזכיר הממשלה. להבטחה זו הצטרף שר הביטחון אהוד ברק ואמר לי שמה שהוא מבטיח הוא מקיים.

הממשלה לא עמדה בהבטחותיה אומנם הוקמה ועדת לוי, אך מסקנותיה נגנזו. בתי דריינוף נהרסו ושלוש מאות הדירות בבית אל לא נבנו עקב עיכובים חוזרים ונשנים מצד ראש הממשלה, וכעת אנו כאן בעמונה תובעים את קיום ההבטחות. יותר אין לסמוך על הבטחות. כעת צריך לממש אותן בפועל. חייבים לחוקק את חוק ההסדרה ולתלות את המשך קיומה של הממשלה בחקיקת חוק זה.

חכמנו אמרו: כל הדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל שנאמר "אלוקים ניצב בעדת אל בקרב אלוקים ישפוט" וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. מי הוא שאינו דן דין אמת לאמיתו, אלו שדנים על פי כללי המשפט ביודעם בעליל שאין זו האמת לאמיתה. יש אמת משפטית ויש אמת אמיתית.

בית המשפט הגבוה מכריע הכרעות משפטיות על פי השקפת עולמם של השופטים, ועדת לוי הגיעה למסקנות אחרות ולפתרונות משפטיים אחרים. לפי בית המשפט אלפי דירות ביהודה ושומרון שאינן מוסדרות - דינן לההרס.

אך ועדת לוי הגיעה למסקנות אחרות שאפשר להכשיר את הבתים ולהשאיר את התושבים במקומם.

על כן אנו תובעים מהממשלה, אנו תובעים משרי הליכוד שהבטיחו לנו שעמונה תישאר במקומה, אנו תובעים מחברי הכנסת של הבית היהודי והשרים לתבוע תביעה בלתי מתפשרת לחוקק את חוק ההסדרה שיכלול בתוכו את עמונה.

ועד אז להימנע מכל השתתפות בהצבעות עם הקואליציה ואף שיש בזה סיכון של נפילת הממשלה צריך לעשות זאת, האחריות מוטלת על ראש הממשלה שיעמוד בהבטחותיו. אי אפשר בעניין הזה לוותר. ראש הממשלה יצטרך לחוקק את החוק, לא תהיה לו ברירה, הוא יאלץ לקיים את הבטחותיו.

אשריכם אנשי עמונה שאתם עומדים במערכה ארוכה כאשר חרב ההרס על בתיכם על הישוב כולו זה כבר מספר שנים. הייסורים שאתם מתייסרים הם ייסורים בונים, כך ארץ ישראל נקנית. כך היא נקנית ממש. דעו לכם כל יום של ייסורים מחזק את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. וצריך לקבל את הייסורים באהבה בשמחה.

האומות מנסות לעצור את מהלך גאולת ישראל את המהלך האלוקי את חזרת עם ישראל לארצו, אך זה לא יעלה בידם אי אפשר לעצור את המהלך האלוקי.