צרפת נתנה יד לבנייה בלתי חוקית?

משרד החוץ מבהיר כי הצרפתים שגינו את ישראל על הרס בנייה בלתי חוקית בשטחי C - היו מחוייבים לתאם את הבנייה מראש - ותלונתם מיותרת.

ניצן קידר , י"ב באלול תשע"ו

בנייה בלתי חוקית במימון אירופאי
בנייה בלתי חוקית במימון אירופאי
צילום: אלירן אהרון

משרד החוץ מגיב הבוקר (חמישי) לביקורת שהטיח הממשל הצרפתי בישראל - נגד הרס בנייה בלתי חוקית בחירבת אל עקבה בשטחי C.

צרפת התערבה בנושא, משום שמדובר בבנייה שלה שבמימונה ככל הנראה, היתה שותפה.

בירושלים מבהירים כי "הטענה שהופצה על ידי משרד החוץ הצרפתי שגויה. צרפת, כמו יתר מדינות אירופה, מחויבת לתאם עם ישראל בניה בשטחי C. משלא עשתה כן, היא לא יכולה להתלונן על ישראל שהרסה מבנים בלתי חוקיים שהקמתם לא תואמה איתה".

במשרד החוץ מציינים כי "על פי הסכם הביניים עם הפלסטינים, שנחתם בנוכחות נציגי הקהילה הבינ"ל והאיחוד האירופי, האחריות האזרחית על שטחי C - לרבות תכנון ובניה, נמצאת בידי ישראל. כמקובל בכל מדינת חוק, ישראל איננה מאפשרת בניה ללא קבלת אישורים מתאימים. במקרה דנן, נעשתה בניה ללא אישור בשטח שאינו מיועד למגורים ועל כן ישראל הפעילה את סמכותה להרוס את המבנים".

התגובה מסתיימת בביקורת לא רק על צרפת, אלא גם על מדינות אחרות שפועלות באופן דומה. "ישראל מצפה מהקהילה הבינלאומית שתסייע רק לבנייה חוקית ושלא תתן ידה לפרובוקציות בלתי חוקיות, שכל מטרתן קביעת עובדות בשטח, בניגוד להסכמים החתומים שבין ישראל לפלסטינים".