אתה יכול מיד לבחור בטוב

"במיוחד מי שעוסק בשירה אמיתית הוא קרוב לחזור, כי שירה בגימטרייה היא תפילה." הרבנית צביה אליהו על חודש אלול

הרבנית צביה אליהו , ט"ו באלול תשע"ו

הרבנית צביה אליהו
הרבנית צביה אליהו
צילום: ערוץ 7

בגמרא מובאת מחלוקת מפורסמת בעניין מעלתם של בעלי התשובה ביחס לצדיקים הגמורים.

"ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים – 'עין לא ראתה אלוקים זולתך'. ופליגא דרבי אבהו, דאמר רבי אבהו: מקום שבעלי תשובה עומדין - צדיקים גמורים אינם עומדין, שנאמר: 'שלום שלום לרחוק ולקרוב'. לרחוק ברישא והדר לקרוב" (סנהדרין צט, א).

לדעת רבי יוחנן הצדיקים הגמורים עומדים במדרגה גבוהה יותר מזו של בעלי התשובה, ואילו לדעת רבי אבהו בעלי תשובה במעלה גדולה יותר. אלו ואלו דברי אלוקים חיים.

לבחור בטוב

כשמחנכים ילדים צריך להדגיש את הכלל שלא צריך לחטוא בשביל להצליח. אתה לא חייב לנסות את כל השטויות בשביל לבחור את דרכך. אתה יכול מיד לבחור בטוב. אבל בדיעבד, כשמישהו נפל וחזר, התשובה שלו יותר מחוזקת ומבוררת. הוא יכול להגיד: כבר ראיתי את כל מה שיש בטומאה ואין שם ממש, הכול רק מריאת עין. החטאים הם כאבים גדולים, הכפירה היא בדידות ופחד, הספקנות היא חוסר דרך, וכל הנאה אסורה עושה שריטה בנפש. כל מי שמכיר את העולם לפניי ולפנים יודע שהמצוות נועדו שיהיה לך טוב בעולם הזה.

דוגמה אישית

מרן הרב אליהו זצ"ל היה מראה לבניו תמיד את נועם ה', לא מחמיר עליהם את כל ההידורים שהוא היה מהדר בעצמו, לא במאכלים ולא בזמני התפילות, ורק מאיר להם פנים, ולעתים רחוקות היה רומז בעדינות ובזהירות מדהימה, תוך כדי שמירת כבודו של הילד או הנכד לחלוטין. וכשהיה ברור לו שזה לא דרכו של אותו ילד או נכד הוא לא היה מעיר לו יותר. ומקרב ומקרב ומקרב כל הזמן.

זמן גאולה

כיום יש אמנים מפורסמים ורבים שחוזרים בתשובה. היסוד לכך מאוד פשוט: יש הבטחה אלוקית על כך שבזמן הגאולה תהיה תשובה גדולה. אחרי שנאמר "ושב ה' את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים" נאמר "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך".

זהו חלק הכרחי בגאולה. וגם האמנים הם חלק מעם ישראל. ובמיוחד מי שעוסק בשירה אמיתית הוא קרוב לחזור, כי שירה בגימטרייה היא תפילה. והיא סוג של חיבור לה' הבוחר בשירי זמרה.

בעלי התשובה מביאים לקידוש השם גדול, כי אומות העולם יודעים את הבטחת ה' לאבות, את הברית ואת השבועה שהוא נשבע לאבותינו. וכשהם רואים אותנו בגלות הם שואלים: איה אלוהיהם? האם אין לו כוח לגאול את בניו? ועכשיו שאנחנו נגאלים ועולים לארץ ישראל הם שואלים הייתכן שעם שלא מקפיד על צניעות כמונו ייגאל? הייתכן שעם ישראל שלא לומד תורה ייגאל? אין זאת אלא שהם לא עם ישראל, אלא משהו אחר. אבל כשאנחנו חוזרים בתשובה הם מבינים שה' פעל כל זאת. ויהי רצון שניגאל כולנו גאולת עולמים אמן.

פורסם בפנימה

לרכישת מנוי