"התערבות בחינוך - חורבן הדור"

במהלך כנס בבני ברק בהשתתפות מנהלי סמינרים חרדיים, הוקרא מכתב הרבנים שבו נאמר כי "התערבות בחינוך היא חורבן הדור".

חיים לב , ט"ז באלול תשע"ו

הרב שטיינמן
הרב שטיינמן
צילום: פלאש 90

נגד התערבות משרד החינוך: במהלך כנס שהתקיים בבני ברק בהשתתפות ראשי ומנהלי 'איגוד הסמינרים' החרדיים, הוקרא מכתב הרבנים שבו נאמר כי "התערבות בחינוך היא חורבן הדור"

הכינוס התקיים בעקבות הודעת משרד החינוך בשבוע שעבר כי ישלול תקציב ממספר סמינרים אשכנזים בגין סירובם לקבל בנות ממוצא מזרחי ששובצו על ידי משרד החינוך.

במהלך הכינוס הוקרא מכתב שנחתם בידי הרב שטיינמן והרב קנייבסקי ובו נאמר כי אין לגורם חיצוני להתערב בהליך קבלת ההחלטות של מוסד חינוכי.

"באנו בזאת לגלות דעתנו מקדמת דנא שהסמכות והחלטה בקבלת תלמידות הינם של מנהלי הסמינרים בלבד ואין לשום גורם חיצוני כגון משרד החינוך עיריות, ראשי מועצות, או כל גורם רשות כל שהוא להתערב בדבר וכן היה דעתם של מרנן הגרא"מ שך והגרי"ש אלישיב זצ"ל שהתערבות של גורם חיצוני הוא חורבן הדור", לשון המכתב.

כאמור, בימים האחרונים שיגר משרד החינוך מכתבי אזהרה למספר סמינרים אשכנזים בטרם יישללו תקציביהם בגין הסירוב לקבל בנות ממוצא מזרחי ששובצו על ידי משרד החינוך. המשרד הזהיר כי במידה והבנות לא תתקבלנה יישללו תקציבי הסמינרים.