"מרגיש עצמי פושע - איני רב יותר"

במסגרת ההחלטה להקדים את שחרורו של הרב פינטו, מתפרסמים ציטוטים המיוחסים לרב שנאמרו בפני ועדת השחרורים.

מיכל לוי , ט"ז באלול תשע"ו

הרב יאשיהו פינטו
הרב יאשיהו פינטו
מאיר סלע

מודה ועוזב? במסגרת ההחלטה להקדים את שחרורו של הרב פינטו, מתפרסמים ציטוטים המיוחסים לו, שהובאו בפני וועדת השחרורים - ומביעים את החטרתה על מעשיו.

"האסיר דיבר בהתרגשות רבה וניכר היה שהדברים יצאו מהלב, הוא הביע צער עמוק וחרטה מלאה על הצעת השוחד ועל התאבדותו של ניצב ברכה", סיפרו חברי הוועדה.

בדבריו אמר כי "אני מרגיש את עצמי פושע וכמה אנשים ירדו מהדת כי ראו רב נותן שוחד. אני לא רב יותר ואני אשלם על הטעות שלי. אני פרשתי מהחיים הציבוריים ואני לא רב ולא כלום עד שארגיש את עצמי ראוי וזה בטח לא יקרה בשנה-שנתיים הקרובות".

הרב פינטו אמר כי הוא מתבייש במעשיו. "עשיתי את התורה קרדום לחפור בה שזה יותר גרוע משוחד. השתמשתי במעמד שלי כרב בקשר לכל הדברים. אני מתחרט אני מצטער ואני מרגיש שאני מאבד את הבריאות שלי. אני מתבייש מעצמי ובכל מה שעשיתי. לא דיברתי עם אף אחד בבית הסוהר".

הוא הצהיר כי לא יכהן כרב לפי שעה. "אני פרשתי, אני לא בכלום, לא תשמעו ממני ולא תראו אותי. את הבושה והחרפה שלי שהם לא סתם אני לקחתי וריסקתי את כל חיי, פגמתי בכל דבר שהיה חשוב לי. אני אומר לועדה כמו שאמרתי לשופטת בראון. אני עומד בכל מילה שאני אומר ואני מתבייש במעשים שלי. התחרטתי מעומק הלב וישבתי עם העו"ס 50 פגישות. עברתי דבר דבר על הרמב"ם - מה זה תשובה ואני עובד על עצמי. אין הרב פינט.ו אני יותר לא נמצא בעולם. אני עשיתי חרטה מעומק הלב והחרטה שלי יותר עמוקה. אני רוצה לחזור בתשובה".

בעקבות ההחלטה ישוחרר הרב פינטו ביום ראשון הבא.