המכתבים הגנוזים של שמעון פרס לשב"כ

שירות הביטחון הכללי מפרסם הערב שלושה מכתבים שהותרו לפרסום ונכתבו על ידי פרס ז"ל בנושאי ביטחון שונים.

ערוץ 7 , כ"ה באלול תשע"ו

שמעון פרס
שמעון פרס
צילום: חזקי ברוך

שירות הביטחון הכללי מפרסם הערב (רביעי) לאחר פטירתו מסמכים היסטוריים שנשלחו על ידי שמעון פרס ז"ל בתפקידיו השונים במערכת הפוליטית והביטחונית.

אחד המכתבים שפורסמו, נכתב כשפרס שימש כמנכ"ל משרד הביטחון. בשנת 1953 מורה פרס להפוך את עובדי השב"כ לעובדי מדינה - וזאת בשל תנאי השירות היחודיים שלהם.

"בהתחשב עם תנאי שירותם המיוחדם - יש להביא בחשבון שהוראות מסויימות של המנגנון יהיה צריך לשנות - ולהתנאים לתנאי השירות הדרושים במקרה זה", כתב פרס.

המכתב השני נכתב בינואר 1956 לראש השב"כ דאז, עמוס מנור, לאחר ביקור בארגון.

"כשמבקרים יודעים שאין הצלחות מקריות"

פרס מספר בו על תחושותיו החיוביות מהפגישות שקיים עם אנשי השב"כ ומהרוח שהפגינו. "לשב"כ היו לאחרונה לא מעט הצלחות. כשמבקרים שם יודעים גם שאין ההצלחות דבר מקרי. מסור נא מיטב ברכתי והערכתי לעובדי השב"כ", כותב פרס למנור.

המכתב השלישי שפורסם, נשלח על ידי פרס בעת שכיהן כשר התקשורת בשנת 1973. במכתב זה הוא מאשר לראש השב"כ ולמפכ"ל להפעיל סמכויות הדרושות לביטחון המדינה בכל הקשור לנושאי משרדו.

העניק סמכויות לראש השב"כ כבר בשנת 1973