"המודעות לאחדות בעלייה מתמדת"

כנס רבנים בנושא חשיבות האחדות בדורנו בין חילונים לדתיים ובין חרדים לדתיים לאומיים נערך בירושלים בנשיאות הרב אריה שטרן.

ידידיה בן אור , כ"ו באלול תשע"ו

כנס הרבנים. השבוע
כנס הרבנים. השבוע
צילום: יח"צ

לקראת ראש השנה נערך השבוע כנס רבנים בנושא חשיבות האחדות בדורנו בין חילונים לדתיים ובין חרדים לדתיים לאומיים.

הכנס נערך באכסניית בית וגן בירושלים ומטרתו היא גיבוש וחיזוק הקשרים בין הקהילות הרבות בבירנ, אשר במרבית הזמן אינן מתואמות בהיבטים השונים.

יוזם הכנס, מנכ"ל עמותת מעלה בירושלים, רפי קפלן, ציין "חיכינו זמן רב למינוי רבנים ראשיים לירושלים, ירושלים היא לב האומה, אם יש מקום שחשבו שעולם התורה יהיה מאוחד, הרי ירושלים היא המקום.

"על כן בעצה אחת עם הרב הראשי לירושלים הרב אריה שטרן שליט"א, הוחלט לכנס כנס של רבני קהילות וראשי מוסדות תורניים בירושלים, ולנסות לייסד קבוצה קבועה שתתגבש ותיפגש מדי פעם ותתייעץ התייעצויות הדדיות כדי להרים את כבוד התורה , תורת האחדות בעיר, ובע"ה תשמש דוגמא לכל הארץ ועולם התורה".

הרב הראשי האשכנזי לירושלים, הרב אריה שטרן, שעומד בנשיאות הארגון ההולך ומתהווה, דיבר על החשיבות של חיזוק האחדות ושיתוף הפעולה בין הרבנים והקהילות ועל ההישגים העצומים אליהם ניתן להגיע באמצעותה: "אין סיבה כי לא תתגבר האחדות בין הקהילות ולשמחתי ניתן לראות דוגמאות מהקהילות עצמן".

יו"ר מעלה, חיים פלק ערך סבב בין רבני הקהילות בכדי לשמוע כיצד האחדות מתבטאת בקהילתם.

רב אחד סיפר כי קהילתו נוהגת להתפלל את תפילת הנעילה ברחבת בית הכנסת הסמוכה לרחוב בכדי שרבים מהתושבים, גם הלא דתיים ירגישו בנח להצטרף. רב אחר סיפר שבקהילתו ישנם הרבה עולים חדשים ולכן הנהיגו מנהג שבכל מוצאי שבת אחד העולים יספר על עצמו ועל משפחתו.

לגבי השקפתו לעתיד אמר הרב שטרן, "ניתן לראות שהמודעות בקרב הרבנים לחינוך לאחדות ואהבה, במגמת עלייה מתמדת. ללא ספק אנחנו בכיוון הנכון".

ראש בית הוראה בירושלים, הרב בן ציון קוק, שהשתתף אף הוא בכנס ודרש בענייני תשובה, ואחדות ואהבת ישראל, וסיפר "בשנת תרפ"ד הייתה בעיה קשה של מחסור בכסף בעולם הישיבות. הראי"ה קוק זצ"ל גייס איתו שני מלווים מגדולי הדור למסע תרומות ברחבי העולם, הוא שלח משם כסף לקמחא דפסחא, והכין רשימה מפורטת של מי וכמה כל עני בירושלים יקבל.

"ראו עוזריו כי דווקא את מתנגדיו הקשים הציב בראש רשימת הנתרמים (וכן בסכומים גדולים יותר מאחרים). שאלוהו: 'מדוע הרב מעדיף לתת תרומה קודם כל ובייחוד לאלו שתוקפים אותו? הסביר להם הרב: 'על מנת לכוף את יצרו'".

"רבותי, אנו רוצים שה' יחמול עלינו, לכן גם אנחנו צריכים לחמול ולרחם... ודווקא ירושלים שהוחרבה על שנאת חינם, תבנה על ידי אהבת חינם. מכאן אנחנו צריכים ללמוד שכשם שירושלים חרבה משום הפירוד ושנאת החינם, היא תבנה על ידי האחדות ואהבת החינם", הוסיף.