הונו את משרד הביטחון ב-10 מיליון ש"ח

שלושה תושבי ירושלים "דאגו" כי משרד הביטחון ישלם שכר מלא למלווים ישראלים פיקטיביים עבור נכה צה"ל. את השכר הם לקחו לכיסם.

ערוץ 7 , ג' בתשרי תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
פלאש 90

כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד שמואל אבלס, נועה אבלס רביב ושגית קלפהולץ, תושבי ירושלים שהונו את משרד הביטחון וחברות כח אדם המספקות עובדים בתחום הליווי והסיעוד בסך כולל של 9,989,588 ש''ח.

השלושה מואשמים בקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות נוספות, לאחר ש"דאגו" כי משרד הביטחון ישלם שכר מלא למלווים ישראלים פיקטיביים עבור נכה צה"ל המשותק בארבעת גפיו, שכר אותו הכניסו לכיסם באמצעות פעולות מרמה שונות.

מכתב האישום עולה כי א.ל. הוא נכה צה"ל, המשותק בארבעת גפיו שזכאי לסיוע של משרד הביטחון. אגף השיקום של משרד הביטחון מעניק לו זכאות לליווי 24 שעות ביממה, שאפשר שיתחלק בין מלווים שונים.

בנוסף, הוא זכאי ל"מנהל תיק" (Case Manager), שתפקידו לפקח ולרכז את עבודת המלווים של הנכה. מנהל תיק מקנה 20 שעות עבודה נוספות בחודש.

החברות "נתיב 2" ו-ORS הינן חברות כוח אדם, המספקות עובדים בתחום הליווי והסיעוד. אגף השיקום במשרד הביטחון משתמש בשירותיהן של החברות להעסקת מלווים עבור נכי צה"ל. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום מתגוררים בני הזוג שמואל ונועה אבלס יחד עם בני משפחתם, בביתו של א.ל.

י.ק הינו נכה צה"ל בארבע גפיים. י.ק. וא.ל. הם חברים. הנאשמת שגית קלפהולץ היא אשתו של י.ק. החל ממועד שאינו ידוע במדויק בשנת 2002, ונכון לעת כתיבת כתב האישום, עובדת שגית קלופהולץ כמלווה של בעלה דרך חברת ORS.

שמואל אבלס לאורך השנים 1984 ועד לחודש יוני 2016, הציג מצג שווא לפיו הוא עבד בנתיב 2 כמלווה של א.ל. במשרה מלאה, וקיבל שכר מלא בהתאם למצג השווא. בפועל עבד אבלס כמלווה שעות בודדות בחודש.

בנוסף, לאורך השנים 1984 ועד לשנת 2010, עבד אבלס כמנהל התיק של א.ל. והציג מצגי שווא רבים ולפיהם א.ל. מלווה 24 שעות ביממה על ידי מלווים ישראלים המתחלפים במשמרות בטיפול בא.ל.

למעשה, אותם מלווים ישראלים (המלווים הפיקטיביים) לא טיפלו בא.ל. בהיקף עליו דיווח אבלס. בפועל, במשך שנים, טופל א.ל. על ידי עובד זר אשר שהה עימו והתגורר בביתו, וא.ל. לווה על ידי מלווה אחר במשך כחצי יום בשבוע, כאשר העובד הזר היה בחופשה.

שמואל אבלס דאג כי משרד הביטחון ישלם שכר מלא למלווים הישראלים הפיקטיביים, שכר אותו דאג לקבל בעצמו באמצעות פעולות מרמה שונות.

במסגרת מצג השווא, שמואל אבלס ערך בפועל את דוחות דיווחי השעות הכוזבים של שגית קלפהולץ ויתר המלווים הישראלים הפיקטיביים, על מנת להציג מצג שווא מתקבל על הדעת שבו אין חפיפה בין שעות הליווי ולא נוצר עודף שעות ליווי מעבר למכסה המוקצה לא.ל. כך עשתה גם שגית קלפהולץ, ביחס לדוחות של נועה אבלס.

במסגרת מצגי השווא, החזיק שמואל אבלס בביתו תעודות מחלה וחותמות מזויפות של רופאים וזייף באמצעותם אישורי מחלה תמורתם קיבל ימי מחלה מהחברות. שמואל אבלס קיבל משכורות מבלי שדיווח על כך לרשויות מס הכנסה ולמעשה דיווח דיווח שקרי לרשויות המס, במטרה להקטין את חיובו במס הכנסה, בין השנים 2005-2015.

מצגי השווא הובילו לכך שהנאשמים הונו את משרד הביטחון וחברות הליווי בסך כולל של לכל הפחות 9,989,588 ש''ח ביחס לשנים 2005-2016.

הכספים שהתקבלו במרמה אצל שמואל אבלס כמשכורתו, כמשכורתה של נועה אבלס רביב, וכמשכורותיהם של מטפלים פיקטיביים, הם "רכוש אסור" כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס- 2000.

הנאשם עשה פעולות בכספים אלו, והפקיד אותם בחשבונות בנק שונים, ביניהם חשבונות בנק שהוא אינו הנהנה הרשום בהם ואז דאג שיועברו לחזקתו, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם. בכך ביצע עבירות הלבנת הון בהיקף כספי של כ –8,593,407 ₪.

הכספים שהתקבלו במרמה אצל שגית קלפהולץ כמשכורתה, הם "רכוש אסור" כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס- 2000.

הנאשמת עשתה פעולות בכספים אלו, בין היתר, הפקידה אותם כמשכורת לחשבון בנק ייעודי ונפרד, במטרה להסתיר או להסוות את מקורם. בכך ביצעה קלפהולץ עבירות הלבנת הון בהיקף כספי של 1,396,181 ₪.