שלושה בתי כנסת נחנכו במוסקבה

בצילם של ימי החגים נחנכו שלושה בתי כנסת במוסקבה אליהם הוכנסו שלושה ספרי תורה.

בן שאול , ח' בתשרי תשע"ז

הכנסת ספר תורה לאחד מבתי הכנסת
הכנסת ספר תורה לאחד מבתי הכנסת
צילום: לשכת הרב לאזאר

בצילם של ימי החגים נחנכו בימים האחרונים שלושה בתי כנסת במוסקבה אליהם הוכנסו שלושה ספרי תורה.

בכך מחזיקה מוסקבה היהודית 30 בתי כנסת ובתי חב"ד פעילים אותם יזם ופיתח רבה הראשי של רוסיה הרב בערל לאזאר.

בית הכנסת הראשון נפתח באוניברסיטה 'מגימו', הגדולה ביותר ברוסיה, בה לומדים צעירים יהודים רבים. פתיחת בית הכנסת באה לאחר פעילות ארוכה של שליח חב"ד ורב השכונה, הרב שמעון קרסנדומסקי, בוגר מוסדות החינוך במוסקבה, המשתף מאות צעירים יהודים הלומדים באוניברסיטה בפעילות יהודית בכל ימות השנה.

בית הכנסת השני הוקם בשכונת 'מעטישי', ביוזמת רב השכונה ושליח חב"ד הרב יוחנן קוסנקו, גם הוא בוגר מוסדות החינוך במוסקבה. בית הכנסת שנפתח הוא חלק ראשון מתוך פרויקט יהודי גדול שיוקם במהלך השנה הקרובה במקום.

בית הכנסת השלישי הוקם בשכונת 'סוקול' על ידי רב השכונה ושליח חב"ד הרב ברוך קליינברג, מפעילי היהדות ברוסיה במשך שנים רבות.