מס על דירה שלישית - בחוק ההסדרים

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ושר האוצר משה כחלון הגיעו להבנות לגבי הסעיפים שייכללו במסגרת חוק ההסדרים.

חזקי ברוך , י"א בתשרי תשע"ז

יולי אדלשטיין
יולי אדלשטיין
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

שר האוצר משה כחלון ויו"ר הכנסת יולי אדלשטיין הגיעו להסכמות סופיות לגבי מבנה הצעת החוק לשנים 2017-2018.

בין השניים סוכם על צמצום בהיקף הצעת החוק ועל ניתוב הנושאים שייכללו בהצעה למספר ועדות, כך שיתאפשר לדון בנושאים השונים באופן המתבקש.

לצד זאת, הוסכם להותיר בהצעת החוק את הרפורמות אשר נמצאות בליבת המדיניות של שר האוצר, דוגמת הרפורמות בתחומי התקשורת, יוקר המחייה, מכון התקנים, רווחה, בריאות, תעסוקה, ביטחון ומיסוי.

בהמשך לצעדים שננקטו על ידי משרד האוצר להורדת יוקר המחייה, בתחום הדיור ייכלל החוק למיסוי דירה שלישית. בתחום התקשורת תוגבר התחרות בשוק התקשורת-הקווית, יופרט מערך עידן פלוס וכן יוסדרו שידורי הספורט.

בתחום הרווחה והעבודה אותו שר האוצר מקדם ביתר שאת למען צמצום אי השוויון, תוצע רפורמה בחיסכון הפנסיוני לעצמאיים, תוספת ותק לקצבת זקנה והעלאת גמלת הבטחת הכנסה לקשישים.

כמו כן, במסגרת החוק תקודם התחרות במשק הגז הביתי (גפ"ם), חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי, פתיחת שוק התמרוקים ליבוא וכן הכנסת טכנולוגיה המאפשרת נסיעה במוניות משותפות.

בתחום המיסוי תיכלל הרפורמה למיסוי חברות ארנק, שינוי מדרגות המס והפחתת מס חברות ויחידים אשר תביא לכניסת שחקנים חדשים לשוק המקומי ולהגברת התחרות. כאמור, לפי דרישת הכנסת הוצאו מהצעת החוק כשלושים נושאים.

שר האוצר, משה כחלון, אמר כי "ההבנות אליהן הגענו מאפשרות לנו להמשיך ולהוביל מדיניות חסרת פשרות להגברת התחרותיות במשק, צמצום הפערים החברתיים, הפחתת נטל המס והגברת הצמיחה.

''אני מודה ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין אשר היה קשוב לאורך כל המשא ומתן לצרכי המשק והאזרחים ושההבנות אליהן הגענו עמו יחזקו את הכלכלה הישראלית ויטיבו עם הציבור, וזאת תוך שמירה על מעמדה של הכנסת", הוסיף כחלון.

יו"ר הכנסת אדלשטיין מסר "אני שמח שבסופו של יום הצלחנו לצמצם את הצעת החוק כך שוועדות הכנסת תוכלנה לדון בכל אחד מהנושאים באופן המתבקש. אני קורא לממשלה להפיק לקחים מהתהליך שעברנו בשבועות האחרונים, ולהבא להגיש לכנסת במסגרת הצעת חוק ההסדרים, אך ורק נושאים שיש להם זיקה ברורה לתקציב המדינה ולצמיחה כלכלית".