"עשן המפחמות - טרור סביבתי"

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה את התקנות שיקשו על פעולת המפחמות באזור ג'נין. שר החקלאות מברך.

חזקי ברוך , כ"ט בתשרי תשע"ז

העשן מהמפחמות
העשן מהמפחמות
צילום: אברהם קלנר מחוות מבוא דותן

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה היום (שני) את התקנות המגבילות מעבר גזמי עצים לשטחי הרשות הפלסטינית, במטרה להקשות על פעילות המפחמות באזור ג'נין.

התקנות החדשות קובעות כי החקלאים יהיו אחראים על פסולת הגזם במקרה של גיזום או עקירת מטעים. בפני החקלאי יעמדו 3 אפשרויות – לרסק את הגזם ולפזרו בשטחו, או להובילו לאתר מוסדר, או להובילו לשימוש מועיל אחר, כגון לתעשיית אנרגיה. בכל מקרה החקלאי יצטרך להוכיח באיזו אפשרות בחר ולהציג רישיונות הובלה והסכם עם הקבלן המבצע.

במקרים של הפרת התקנות יוטלו סנקציות – קנסות ועבירות מנהליות. גובה הקנס הוא 7,500 שקל לכל עץ שייעקר שלא כדין. כן מטילות התקנות אחריות גם על המוביל. גם הובלה של גדמי עצים שנכרתו שלא כדין תהיה עבירה שקנס בצידה. התקנות יכנסו לתוקף תוך 45 יום, בכפוף לאישורן על ידי ועדת החוקה.

שר החקלאות, אורי אריאל, בירך את יו"ר הועדה ח"כ דודי אמסלם ואת חבריה על האישור, "עשן המפחמות הוא טרור סביבתי ומשרד החקלאות בראשותי עושה את מה שביכולתנו להיאבק בכך".

לדבריו, "באמצעות הצווים נוכל להגביל את מעבר גזמי העצים לשטחי הרשות הפלסטינית ששם נמצאות אותן מפחמות מזהמות".

"כעת הגיע השלב לפעול בצורה אקטיבית כנגד המפחמות על מנת להפסיק לאלתר את העשן שמסכן עשרות אלפי ישראלים", הוסיף השר אריאל.

מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, יצחק (איצ׳ה) מאיר, בירך גם הוא על ההחלטה והוסיף, "במשך שנים רבות אנחנו טוענים כי יש להתייחס למטרדי סביבה ביוש כטרור סביבתי. כמו שביבטחון המדינה ברור לכולם שחייבים לפעול גם באזורי B ו A כך זה חייב להיות בנושאי סביבה".

לדבריו, "צריך לברך גם את שר החקלאות והצוות הבינמשרדי על התקנות החדשות האוסרות העברת גזם לפלסטינאים. ניתן לצפות שבקרוב, בשיתוף פעולה של כל הגופים, המטרד הבריאותי והסביבתי הנוראי יפסק".

מאיר הוסיף, "אנחנו מבקשים להודות ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ח"כ דודי אמסלם, שהוביל את המהלך כולו בנחישות יוצאת דופן".