הקטל בדרכים
''כשלים רבים בפעילות משרד התחבורה''

דו"ח המבקר על משרדי הממשלה עוסק במגוון סוגיות - הכשלים בהתמודדות עם תאונות הדרכים, חסמים מיותרים במשק הגז והבעיות בדואר ישראל.

ערוץ 7 , ל' בתשרי תשע"ז

המבקר יוסף שפירא
המבקר יוסף שפירא
צילום: יצחק הררי, פלאש 90

דו"ח מבקר המדינה השנתי המתפרסם היום (שלישי) מעלה כשלים רבים במאבק של המדינה בתאונות הדרכים.

המבקר, השופט בדימוס יוסף שפירא, מגדיר את המצב כ"מכת מדינה" - ומציין כי מאז הקמת המדינה ועד היום נהרגו בתאונות דרכים בישראל יותר מ-32,000 בני אדם.

לדבריו, בשנת 2015 נהרגו בכבישי המדינה 356 בני אדם, וגם בשנת 2016 יש עלייה של מספר ההרוגים בתאונות הדרכים. זאת לאחר שמשנת 2005 ועד לשנת 2012 חלה ירידה מתמשכת במספר ההרוגים בשנה, אך משנת 2013 השתנתה המגמה ומספר ההרוגים בשנה החל לעלות.

"הביקורת העלתה כשלים רבים בפעילות משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. נמצאו ליקויים משמעותיים בפעילות להפחתת הסיכונים בדרכים ובטיפול במוקדי סיכון מרכזיים, וכן בתחום הכשרת הנהגים", מבהיר המבקר.

משרד התחבורה סופג ביקורת קשה בסוגיות נוספות. המבקר טוען כי קיימים "ליקויים בתכנון פרויקטים מתוקצבים במשרד התחבורה ובהיערכות לביצועם. התקציב אינו משקף את תכנית העבודה המשרדית. נמצאו אי-התאמות רבות בין התכנון התקציבי לביצוע".

הוא מציין כי המדיניות המוצהרת של משרד התחבורה זה שנים היא שיש לטפל בבעיות התחבורה באמצעות קידום התחבורה הציבורית על חשבון השימוש בכלי רכב פרטיים.

"בפועל קצב ההתקדמות של מיזמי הפיתוח בתחום זה הוא איטי ורמת השירות אינה מדביקה את הצרכים. היקף השימוש בתחבורה הציבורית נותר קטן, ואילו היקף השימוש ברכב פרטי גדל ובעיית העומס בכבישים הולכת ומחריפה", מבהיר שפירא.

חסמים מיותרים בעניין הגז הטבעי

שפירא מתריע בדוח המבקר מפני "חסמים בירוקרטיים לקידום מיזמים חשובים", בתחום משק הגז הטבעי וקורא למשרדי הממשלה "להיות מעורבים יותר בתהליכים להסרת חסמים אלה".

הוא מוסיף כי "ריבוי חסמים הוא כר פורה לצמיחתה של שחיתות ציבורית. לפיכך, הסרתם היא לא רק צעד נדרש לצורך שיפור השירות לאזרח, אלא אף צעד הכרחי במאבק למען טוהר המידות ומיגור השחיתות הציבורית".

חוסר שיוויון בחינוך

המבקר מתייחס גם לתקציבי החינוך ומבהיר כי "בשנים האחרונות גדלה ההשקעה בתלמיד בישראל באופן עקבי ביחס למדינות ה-OECD, אך בניגוד למטרות שהציב משרד החינוך, הפערים בהישגים הלימודיים בין התלמידים בישראל הם מהגבוהים בעולם, ודירוג הישגיהם ביחס למדינות ה-OECD לא השתפר".

סוגיה טכנולוגית אליה מתייחס המבקר היא היערכות המדינה למתקפות סייבר. שפירא מציין כי "התלות של ארגונים רבים במערכות הממוחשבות שלהם גדלה והולכת. כפי שניתן היה להיווכח רק לפני ימים ספורים, האירועים אשר מתרחשים במרחב הסייבר הכלל-עולמי מלמדים על עלייה דרמטית באיום הנשקף במרחב הסייבר הן מבחינת מספר התקיפות הצפויות והן מבחינת מורכבותן".

משרד המבקר בדק את הנושא והעלה כי "היערכות המדינה להגנת המרחב הקיברנטי האזרחי אינה מספקת נוכח עוצמת האיום עליו". על מרבית פרטי הביקורת בעניין זה - הוטל חיסיון.

בעיות בדואר ישראל

המבקר התייחס לתלונות רבות שהגיעו למשרדו אודות הטיפול של חברת דואר ישראל בדואר בין-לאומי. "נמצאו ליקויים משמעותיים באופן הטיפול של חברת הדואר בפריטי דואר בין-לאומי. המצב בתחום זה רחוק מלהשביע רצון, ונדרשת היערכות מתאימה על מנת לשפר באופן רדיקלי את השירות הניתן לאזרחים ולבעלי העסקים במדינה", כותב המבקר.

לא נעשה די לפיתוח הרובע היהודי

שפירא מקדיש בדו"ח פרק לעניין ניהול ותפעול אתרי תיירות באגן העיר העתיקה בירושלים.

הוא אומר כי החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי לוקה בנוגע לרישום זכויות במקרקעין בעיר דוד, הנכללת בגן לאומי סובב חומות ירושלים - ובנוגע לפיקוח של רשות הטבע והגנים (רט"ג) על הפעילויות שמתקיימות בגן לאומי סובב חומות ירושלים ובגן לאומי עמק צורים.

במקביל הוא אומר כי "החברה אינה עושה די להגשמת ייעודה, ועלו ליקויים בדרך פעולתה בנוגע לניהול פרויקטים ואתרים ברובע היהודי".