דירוג חברתי-כלכלי: היכן היישוב שלכם?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה מדד חברתי-כלכלי של אוכלוסיית הרשויות המקומיות בשנת 2013.

אורלי הררי , א' בחשון תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
iStock

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה מדד חברתי-כלכלי של אוכלוסיית הרשויות המקומיות בשנת 2013 המבוסס על נתונים ממקורות מנהליים.

סביון וכפר שמריהו קיבלו את הדירוג 10. אחריהן בדירוג 9 נמצאים הישובים להבים, עומר, כוכב יאיר, הר אדר שליד ירושלים, כפר ורדים, רמת השרון, שהם, יישובי גדרות ומיתר.

בדירוג 1 הנמוך ביותר נמצאות המועצה האזורית נווה מדבר בנגב (שכוללת ישובים בדואים), המועצות המקומיות שגב שלום ותל שבע ליד באר שבע, מודיעין עלית, ערערה שבנגב, ביתר עילית, חורה, אל קסום, כסיפה, לקיה ורהט.

אפיון הרשויות המקומיות בוצע בליווי ועדת ההיגוי בה השתתפו נציגים מהאקדמיה, ממשרדי ממשלה, מגופי מחקר ומהרשויות המקומיות. מדד זה יתפרסם אחת לשנתיים.

הניתוח נערך עבור 255 רשויות מקומיות, מתוכן 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות, לפי המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת 2013. בניגוד למדד הקודם (2008), אוכלוסיית המדד 2013 כוללת גם את רוב דיירי המוסדות.

ערך המדד החברתי-כלכלי בשנת 2013 נע בין 2.344- עבור מועצה אזורית נווה מדבר לבין 3.058 עבור סביון. ל-132 רשויות מקומיות שבהן מתגוררים 46% מסך האוכלוסייה, ערך מדד שלילי (מתחת לממוצע). ל-123 רשויות מקומיות שבהן מתגוררים 54% מסך האוכלוסייה, ערך מדד חיובי (מעל הממוצע).

המדד החברתי-כלכלי מחושב כערך רציף. הדבר מאפשר את חלוקת המשאבים בין הרשויות המקומיות בצורה רציפה גם כן או לפי דירוגן מ-1 עד 255. עם זאת, עקב החלטות ממשלה רבות שמתבססות על סיווג הרשויות המקומיות ל-10 אשכולות, בוצעה חלוקה של הרשויות המקומיות ל-10 קבוצות הומוגניות (אשכולות) לפי ערכי המדד החברתי-כלכלי, כאשר אשכול 1 מציין את הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה הנמוכה ביותר ו-10 - את הרמה הגבוהה ביותר.

ללוח הרשויות המקומיות לחצו כאן