רוב בציונות הדתית: תומכים באיחוד

מחקר עומק שערכה ד"ר מינה צמח ממכון מדגם בדק את עמדת הציבור הדתי לאומי בסוגיית האיחוד בין הבית היהודי לאיחוד הלאומי.

שלמה פיוטרקובסקי , ב' בחשון תשע"ז

אריאל ובנט
אריאל ובנט
צילום: הלל מאיר ואור אלכסנברג

מאז הבחירות האחרונות בהן התמודדו הבית היהודי והאיחוד הלאומי ברשימה משותפת, נשמעו קולות שקראו ליו"ר המפלגה שר החינוך נפתלי בנט להתנתק מהאיחוד הלאומי ברשימה על מנת "להתמרכז" ולפנות לקהל מצביעים מתון.

מחקר עומק שערכה ד"ר מינה צמח ממכון "מדגם" בדק את עמדת הציבור הדתי לאומי בסוגיה זו.

מהמחקר, בו השתתפו 500 נשאלים המגדירים עצמם דתיים לאומיים ושהצביעו למפלגות הבית היהודי ויחד, עולה כי רוב ברור תומך באיחוד של מפלגות הבית היהודי והאיחוד הלאומי ודוחה את הטענה שהחיבור עם האיחוד הלאומי "מבריח" בוחרים למפלגה.

הנסקרים נשאלו לגבי עמדתם על ריצה משותפת של הבית היהודי והאיחוד הלאומי גם בבחירות הבאות ונמצא כי 59.5% מקרב מצביעי הבית היהודי ענו כי הם תומכים באיחוד מלא של הבית היהודי והאיחוד הלאומי בריצה משותפת.

רק 27% הסכימו עם הטענה כי האיחוד הלאומי היא מפלגה ימנית מידי ולכן הם תומכים בריצה נפרדת של המפלגות.

בקרב מצביעי מפלגת יחד של אל ישי, ענו 47.6% כי הם תומכים בריצה באיחוד המלא של הבית היהודי עם האיחוד הלאומי. 32.9% ממצביעי יחד, תומכים בריצה נפרדת של המפלגות, משום שלטענתם אי אפשר לסמוך על הבית היהודי בנושאים האידאולוגים.

55% מכלל המדגם ענו שהם תומכים באיחוד מלא של הבית היהודי והאיחוד הלאומי ובריצה משותפת של שתי המפלגות בבחירות הבאות, לעומת 24.1% שענו כי הם תומכים בריצה נפרדת של שתי המפלגות בטענה שהאיחוד הלאומי ימני קיצוני.

בקצה השני 10.4% השיבו כי הם תומכים בריצה נפרדת של האיחוד הלאומי מכיוון שלא ניתן לסמוך על הבית היהודי בנושאים האידיאולוגים.