התחדשה העלייה במספר הסטודנטים

לאחר שנה של ירידה במספר הסטודנטים, התחדשה בשנה"ל תשע"ו העלייה במספרם. מקור העלייה: סטודנטים ערבים וחרדים.

שלמה פיוטרקובסקי , ה' בחשון תשע"ז

האוניברסיטאות נחלשות לעומת המכללות. אוניברסיטת בר אילן
האוניברסיטאות נחלשות לעומת המכללות. אוניברסיטת בר אילן
צילום: יח''צ

בשנת תשע"ו שבה והתחדשה מגמת העלייה במספר הסטודנטים, לאחר שבשנת תשע"ה היא נפסקה, כך עולה מנתונם שמפרסמת היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית.

בשנת תשע"ו נוספו 3.6 אלף סטודנטים, הודות לעלייה של כ-3,200 במספר הסטודנטים הערבים ועלייה של כ-800 במספר הסטודנטים החרדים. מספרם של שאר הסטודנטים דווקא ירד בכ-400.

בשנת תשע"ו היו 63 מוסדות להשכלה גבוהה ובהם למדו 314.4 אלף סטודנטים (מהם 46.2 אלף באוניברסיטה הפתוחה).

בהשוואה לתשע"ה, הייתה בתשע"ו עלייה של 0.8% במספר הסטודנטים לתואר ראשון. באוניברסיטאות נרשמה ירידה של 2.8% במספר הסטודנטים לתואר ראשון ואילו במכללות חלה עלייה של 4.3%.

במקביל חלה עלייה של 3.6% במספר הסטודנטים לתואר שני, למרות שבאוניברסיטאות ירד מספרם ב-0.2%, וכן עלייה של 0.5% במספר הסטודנטים לתואר שלישי, כולם באוניברסיטאות.

באוניברסיטאות נמשכה הירידה במספר הכולל של הסטודנטים (1.7%). במספר הסטודנטים לתואר ראשון התחזקה הירידה (2.8% השנה בהשוואה ל-2.0% בשנה קודמת) ובמספר הסטודנטים לתואר שני הייתה היחלשות במגמת הירידה (0.2%).

באוניברסיטה הפתוחה ירד מספר הסטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני (2.0% ו-6.0%, בהתאמה).

בתשע"ו כ-60% מהסטודנטים החדשים לתואר ראשון למדו מדעי החברה או מדעי הרוח, כ-70% מהסטודנטים לתואר שני למדו מדעי החברה או מדעי הרוח, והסטודנטים לתואר שלישי למדו בעיקר מדעי הטבע ומתמטיקה (40.3%) ומדעי הרוח (24.8%).

בשנה זו, הנשים היוו רוב (58.6%) בכל התארים. שיעור הנשים בקרב הערבים היה גבוה במיוחד - 67.9%.

בשנים האחרונות עלו שיעורי הסטודנטים הערבים באופן משמעותי בכל התארים: בתואר ראשון - מ-9.8% בתש"ס ל-14.3% בתשע"ו, בתואר שני - מ-3.6% ל-11.7%, בהתאמה ובתואר שלישי - מ-2.8% ל-6%, בהתאמה.

בשנת תשע"ו למדו לתואר ראשון 9.9 אלף סטודנטים חרדים, עלייה של 8.8% לעומת השנה הקודמת. הם למדו בעיקר מקצועות מתחום החינוך וההכשרה להוראה (28.5%) ורק 32.5% מתוכם היו גברים.

בשנה זו, 20.8% מהסטודנטים לתואר ראשון היו מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (אשכולות 10-8). בקרב סטודנטים לתואר שני שיעורם עמד על 28.6% ובתואר שלישי על 33.5%. שיעוריהם של הסטודנטים מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (אשכולות 3-1) היו 14.4% בתואר הראשון, 10.3% בתואר השני ו-4.3% בתואר השלישי.