חברות ביטוח רימו? הלקוח יפוצה

הצעת חוק חדשה שאושרה בועדת החוקה, מבקשת לקבוע פיצוי של עד 20% לחברות ביטוח שנהגו בחוסר תום לב כלפי הלקוחות שלהן.

ערוץ 7 , ח' בחשון תשע"ז

מקלב וסלומיאנסקי בדיון בועדת החוקה
מקלב וסלומיאנסקי בדיון בועדת החוקה
צילום: דוברות הכנסת

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (רביעי) פה אחד לקריאות שנייה ושלישית תיקון להצעת חוק חוזה הביטוח שיזמו חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (יהדות התורה).

על פי התיקון ניתן יהיה לפסוק ריבית של עד 20% מהתגמולים במקרה שבו חברת ביטוח נהגה שלא בתום לב כלפי הלקוחות.

סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח קובע את סמכות בית המשפט לפסוק ריבית מיוחדת, אם מבטח לא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב במועדים הקבועים בחוק.

לגבי חלק מהביטוחים בית המשפט חייב לפסוק ריבית מיוחדת אם קבע שחברת הביטוח נהגה בחוסר תום לב, ובחלק מהביטוחים הוא אינו חייב לעשות כן.

כיום, בית המשפט יכול לפסוק ריבית נמוכה ביותר של עד 3%, כאשר הריבית מחושבת על סכום תגמולי הביטוח ועל תוספת הפרשי הצמדה על התגמולים.

לפי התיקון ניתן יהיה לפסוק ריבית של עד 20% מהתגמולים. שיעור זה תלוי בריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה והוא ישתנה ככל שיחולו בה שינויים.

יצוין כי מאמצע שנת 2012 עומדת הריבית הצמודה על כ-1%. לפי הצעת החוק מדובר בשיעור ריבית מקסימלי ולבית המשפט ניתן שיקול דעת לקבוע פחות מכך.

עוד לפי התיקון, החובה המוטלת על בית המשפט לפסוק ריבית מיוחדת תחול גם לגבי ביטוח מחלות ואשפוז (הכולל גם ביטוח סיעודי), וביטוח חובה לרכב – שעד כה לא נכללו בהגדרת "ביטוחים אישיים".

יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי פנה לנציגי חברות הביטוח ואמר, "החברות משלמות רק אחרי שהוציאו את הנשמה. עצם התשלום לא מעיד על שום דבר אם בית המשפט הוא זה שמחייב אתכם לשלם. אנחנו מלינים על העוול של העיכוב בתשלום כאשר משכתם והטרדתם עד שאדם הצליח להוציא מכם, במקום שתתנו בחפץ לב. אם הכל בסדר ממה אתם מפחדים? חברה שפישלה תשלם".

ביחס לחששות החברות מריבית גבוהה אמר סלומינסקי, "אנחנו מציבים לשופט רף. הפסיקה אינה אוטומטית אלא לפי רמת ההתעללות של החברה. חברות הביטוח יעשו את החשבון מראש ויעצרו לפני שהן משחקות בחיי אדם. אם ימשיכו ויתעללו- ישלמו ביוקר".

ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) הוסיף, "אנחנו מדברים על מי שבית המשפט פסק שסירובו לשלם לא נעשה בתום לב. על כל תביעה לבית המשפט יש 30 שלא הוגשו. יש בהצעת החוק מסר של הרתעה והיא באה לתת ביטחון צרכני. החוק לא ימוטט את חברות הביטוח ואני מקווה שלא נצטרך להפעיל אותו ושתשנו את ההתנהלות של שיטת המצליח".

היו"ר ח"כ סלומינסקי סיכם את הדיון והבהיר כי "אין צורך בתקופת היערכות והחוק יחול מרגע פרסומו אך רק על תביעות חדשות שיוגשו לבית המשפט. החברות לא צריכות היערכות - רק לעשות סוויץ'. אל תשקרו ואל תתעללו, פשוט תשלמו".