עלייה בהיקף המורים העוזבים את המערכת

מבין מצבת עובדי ההוראה השנתית, כ-14% בממוצע עוזבים את המערכת כעבור חמש שנים, כך עולה מנתוני הלמ"ס.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' בחשון תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: Thinkstock

היקף הניידות השנתית של עובדי הוראה, העוברים ממוסד למוסד, נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות, כך עולה מנתוני הלמ"ס. מנגד חלה עליה במספר המורים העוזבים את המערכת.

ב-2015, כ-85% בממוצע המשיכו ללמד באותו מוסד בשנה העוקבת (2016), לעומת כ-80% בממוצע בעשור הקודם וכ-75% בממוצע לפני שני עשורים.

ההיקף השנתי של עובדי הוראה העוברים מדי שנה למוסדות אחרים, נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות. ב-2015, כ-8,400 עובדי הוראה עברו ללמד במוסד אחר בשנה העוקבת (2016), לעומת כ-11,500 עובדי הוראה ב-2011.

בחינוך הקדם-יסודי, שיעורי המעבר השנתיים למוסדות אחרים, גבוהים יותר לעומת שלבי חינוך אחרים. בחינוך הממלכתי-ערבי ישנה מגמת ירידה מתמשכת בשיעורי המעבר למוסדות אחרים, מ-9% ב-1995 לכ-4% ב-2015.

שיעורי המעבר למוסדות אחרים, פוחתים משמעותית עם העלייה בגילם של עובדי ההוראה. בקרב עובדי הוראה צעירים (עד גיל 29), שיעורי המעבר ב-2015 היו כ-11% לעומת כ-3% בלבד בקרב עובדי הוראה מבוגרים (בגיל 50 ומעלה).

שיעורי המעבר למוסדות אחרים, פוחתים בדרך כלל עם העלייה בהיקף שעות עבודתם של עובדי ההוראה.

כאמור, ההיקף השנתי של עובדי הוראה העוזבים את המערכת, נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות.

כ-6,500 עובדי הוראה שלימדו ב-2013, עזבו את המערכת בשנה העוקבת (2014), לעומת כ-5,100 עובדי הוראה שלימדו ב-2010 ועזבו ב-2011.

מדי שנה כ-35% בממוצע עובדי הוראה חדשים עוזבים את בתי הספר שבהם התחילו ללמד, ומרביתם עוברים ללמד בבתי-ספר אחרים לאחר שנתם הראשונה.

שיעורי העזיבה בקרב עובדי הוראה חדשים, נמצאים במגמת ירידה בעשור האחרון. שיעורי העזיבה בתוך 5 שנים, ירדו מ-28.5% בממוצע בשנים 1999-1995 ל-23.2% בממוצע בשנים 2009-2005.

מבין מצבת עובדי ההוראה השנתית, כ-14% בממוצע עוזבים את המערכת כעבור חמש שנים, כ-28% בממוצע עוזבים כעבור עשר שנים וכ-53% בממוצע עוזבים את המערכת כעבור עשרים שנה.

שיעורי עזיבת המערכת השנתיים יציבים לאורך השנים, וגבוהים יותר בחטיבה העליונה לעומת יתר שלבי החינוך. שיעורי העזיבה השנתיים נמוכים יותר בחינוך הממלכתי-ערבי מאשר בשאר המגזרים.

שיעורי העזיבה נמוכים יותר בקרב נשים לעומת גברים. ב-2013, שיעורי העזיבה בקרב נשים, עמדו על כ-4% לעומת כ-6% בקרב גברים.

שיעורי העזיבה השנתיים גבוהים יותר בקרב עובדי הוראה מבוגרים (בגיל 50 ומעלה) וצעירים (עד גיל 29).

שיעורי העזיבה השנתיים פוחתים עם העלייה בהיקף שעות עבודתם של עובדי ההוראה. שיעורי העזיבה השנתיים גבוהים יותר ובמגמת עלייה בקרב עובדי הוראה חסרי השכלה אקדמית.