שיוויון בילודה בין ערביות ליהודיות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: בשנת 2015, לראשונה, שיעור הפריון הכולל של הנשים הערביות והיהודיות היה זהה.

אורלי הררי , ט"ו בחשון תשע"ז

ילדים
ילדים
צילום: איסטוק

בשנת 2015, לראשונה, שיעור הפריון הכולל של הנשים הערביות והיהודיות היה זהה ועמד על 3.13 ילדים בממוצע לאישה.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל יום הילד הבין-לאומי, בסוף שנה זו חיו בישראל 2.798 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם 33% מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ-1.996 (71.3%) מיליון ילדים יהודים, 718 אלף ילדים ערבים (25.7%) ועוד 84 אלף ילדים (3.0%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).

בירושלים חלקם היחסי של הילדים באוכלוסייה הוא כ-40%; בחיפה ותל אביב-יפו הילדים מהווים כחמישית (23% ו-21%, בהתאמה) מאוכלוסיית העיר.

מספר הילדים עד גיל 17 למשק בית היה 2.4 בממוצע ברמה הארצית. מבין הערים הגדולות מספר הילדים הממוצע הגבוה ביותר היה בבית שמש -3.8, בבני ברק - 3.4 ובירושלים - 3. בעיר בת ים נמצא הממוצע הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית - 1.8.

מרבית הילדים בישראל גרו עם שני ההורים (כ-92% מהילדים). כ-210 אלף ילדים, שהם כ-8% מהילדים, גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים שגרו במשפחה חד-הורית גרו עם אמם (92%).

במהלך שנת 2014 נישאו בישראל 865 נערות עד גיל 17. כ-88% מהנערות שנישאו היו מוסלמיות. בשנת 2015, 316 נערות עד גיל 17 ילדו, מתוכן 248 מוסלמיות ו-58 יהודיות. לכ-7% מהנערות לא הייתה זו לידה ראשונה.

בשנת 2015 7.6% מכלל הילדים עד גיל 17 (כ-200 אלף ילדים) חיו במשקי בית ללא מועסקים - 5.5% באוכלוסייה היהודית ו-14.0% באוכלוסייה הערבית.

על פי נתוני הלמ"ס שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הניגשים לבחינות הגיע בתשע"ה (2014/15) ל-74%, לעומת 73.5% בתשע"ד. בשנה זו נפתחו תיקים פליליים ל-10,673 בני נוער בגיל 18-12.

בכ-79 אלף משקי בית (שהם 7.6% מסך משקי הבית עם ילדים), נפגעו ילדים מעברות גנבה, אלימות או איום באלימות, עברת מין ופגיעה מברשתות החברתיות ובאתרי האינטרנט - Cyber Crime.

ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית עם ילדים הייתה גבוהה פי 1.3 מההכנסה למשק בית ללא ילדים (17,658 ש"ח לחודש ו-13,624 ש"ח לחודש, בהתאמה) וההוצאה הכספית הממוצעת הייתה גבוהה פי 1.4 (14,677 ש"ח ו-10,422 ש"ח, בהתאמה).

ההוצאה החודשית של משקי בית עם ילדים בעשירון העליון על סעיף החינוך גבוהה פי 3.5 מההוצאה החודשית של משק בית עם ילדים בעשירון התחתון (2,501 ש"ח ו-712 ש"ח, בהתאמה).

לפי דיווחי המשטרה בשנת 2015 נפגעו בתאונות דרכים עם נפגעים 2,788 ילדים בגיל 14-0. מתוכם, נהרגו 29 ילדים, 197 נפצעו קשה ו-2,562 נפצעו קל. זוהי ירידה של כ-4% בהשוואה למספר הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 2014 (2,891).