בשבע מהדורה דיגיטלית

הרבצ"ר הוא מרא דארתא

תגובתו של הרב יעקב אריאל לדבריו של הרב אליעזר מלמד בגיליון 'בשבע' לפרשת נח.

הרב יעקב אריאל , ט"ז בחשון תשע"ז

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
יוני קמפינסקי

בזאת אני מוחה על דבריו של הרב אליעזר מלמד בגיליון 'בשבע' לפרשת נח, בהם הוא שלל מהרבצ"ר את מעמדו כמרא דאתרא של צה"ל.

חייבת להיות סמכות אחת בכל הנושאים ההלכתיים העומדים על הפרק בצבא. בהעדר סמכות מרכזית לא יוכלו החיילים, ולא הצבא, להתמודד עם בעיות הלכתיות שמתעוררות מדי יום ביומו. הצבא לא יכול להתחשב בכל פסיקה של כל חייל ושל כל רב. ההלכה כולה תאבד חלילה את מעמדה בצבא. לא כשרות ולא שבת, לא תפילות ולא שום הלכה. התוצאה תהיה בוקה ומבוקה ומבולקה, אנדרלמוסיה ואנרכיה. חורבן שלם. ותורה מה תהא עליה?

גם אם דעת הרב מלמד הייתה שביקורתו צריכה להיאמר בפרהסיא, האם בגלל כמה פסיקות בודדות שדעת הרב מלמד לא נוחה מהן, יש למוטט חלילה את כל המערכת של הרבנות הצבאית שהוקמה בעמל רב ובקשיים מרובים? היכן האחריות?

(אגב ביקורת, האומנם צריכה הרבנות הצבאית לעודד את החיילים לקיים את הלכת יפת התואר למעשה?!).