הבנייה הבלתי-חוקית משתוללת

כתב ערוץ 7 הצטרף לסיור בשכונת בית חנינא בצפון ירושלים. אלפי צווי הריסה חלוטים ממתינים לביצוע. "גורמי האכיפה עוצמים עיניים".

אלירן אהרון , ט"ז בחשון תשע"ז

מזרח ירושלים
מזרח ירושלים
Flash 90

בעקבות פרשת עמונה וחוק ההסדרה יצאנו לשכונת בית חנינא שבצפון ירושלים לראות ולהתרשם מהבנייה הבלתי חוקית במגזר הערבי.

אריה קינג, חבר מועצת העיר, אומר כי "מדובר במחדל של העירייה שלא אוכפת בניה לא חוקית במזרח ירושלים. יש כאן מבנים שיש עליהם צו הריסה 6 שנים".

קינג מספר "פנתה אלי משפחה יהודית שבבעלותה קרקע בירושלים וברשותה קושאן המעיד על בעלותה. הקרקע שבקושאן שייכת ליהודים ונתפסה על ידי ערבים וכך זכות קניינה הבסיסית של המשפחה היהודית נשללה.

''גורמי האכיפה של מדינת ישראל לא מסלקים את הערבים מהקרקע ולא מחזירים אותה לבעלים החוקיים". עוד מוסיף קינג "ברקת מטעה את מתפקדי הליכוד כשהוא יוצא באמירה של 'דין עמונה כדין מזרח ירושלים', אני לא מאמין לו".

חבר מועצת העיר דב קלמנוביץ' הוסיף "מה שקורה בירושלים ידוע לכל גורמי האכיפה מזה שנים רבות, בניה בלתי חוקית, פלישה לקרקעות בבעלות יהודית ושימוש בקרקעות שבבעלות המדינה. פשוט השתוללות מכוונת של גורמים פרטיים, גורמים ברשות הפלסטינית ובאיחוד האירופי שמנצלים את חוסר הריבונית הישראלית במזרח העיר ועצימת עיניים של גורמי האכיפה".

לדבריו, אלפי צווי הריסה חתומים וחלוטים מחכים לביצועם ואף אחד לא עושה דבר. ''מדובר גם בעלי הקרקע היהודיים שמציגים רישומים חוקיים ולא די שלא מסלקים אותם אלא שהשלטונות מונעים מהם לממש את בעלותם. אין לדמות את מתיישבי עמונה שעלו בעידוד ממשלה חוקית לקרקע לפולשים ערביים ומפירי חוק במזרח ירושלים. כל הניסיון להשוואתם גובל בעלבון לישרותם וטוהר מעשיהם של המתנחלים ככלל ושל אנשי עמונה בפרט".