המדינה לבג"ץ:
הרב קרים הוא "האדם הנכון בזמן הנכון"

"מעשיו של הרב קרים ופועלו מצביעים על כך שהחלטת הרמטכ"ל למנותו לתפקיד התקבלה לאור היותו הראוי והמתאים לכך", נאמר בתגובת המדינה.

עוזי ברוך , כ"א בחשון תשע"ז

הרב אייל קרים
הרב אייל קרים
צילום: ללא קרדיט

המדינה העבירה לבג"ץ את תגובתה לעתירה נגד מינויו של הרב אל''מ אייל קרים לרב הראשי לצה''ל, בה נאמר שיש לדחות את העתירה שכן לא נפל פגם בהחלטת הרמטכ"ל למנות את הרב קרים לתפקיד.

בתגובה שהועברה לבג"ץ עוד טרם הדיון אתמול, נאמר כי אין ממש בדברים שיוחסו לרב קרים, וכי מעשיו ופועלו מצביעים על כך שהחלטת הרמטכ"ל למנותו לתפקיד התקבלה לאור היותו הראוי והמתאים לכך, והיותו "האדם הנכון בזמן הנכון" לתפקיד, נוכח יכולותיו, ידיעותיו ורקעו הצבאי.

לתגובת המדינה

במישור המשפטי, נאמר בתגובת המדינה, "שיקול הדעת הנתון לרשות בהחלטתה למנות אדם לתפקיד בשירות הציבורי הוא רחב מאוד, ותחום ההתערבות בו הוא צר ושמור למקרים קיצוניים וחריגים בלבד. דברים אלה נכונים ביתר שאת בכל הנוגע להחלטות הרמטכ"ל בעניין מינויים בצה"ל.

''אופן הפעלת שיקול דעת הרמטכ"ל בעניין מינוי הרב קרים, כמו גם ההחלטה שלא לחזור בו מהמינוי, ואישורו ע"י שר הביטחון היו סבירים וראויים ואינם מקימים עילה להתערבות בית המשפט", נכתב בתגובת המדינה.

פעילי ימין הפגינו אמש מול בית השופטת מרים נאור

כזכור, שופטי בג"ץ דנו אתמול בעתירת חברות הכנסת ממרצ נגד מינויו של הרב אייל קרים לרבצ"ר, והחליטו לעכב את המינוי עד לקבלת תצהיר מהרב שבו הוא מסביר התבטאויות הלכתיות שלו מלפני מספר שנים.

במהלך הדיון אמרו השופטים, "רב ראשי בצה"ל הוא דמות ערכית ומוסרית. לא יכול להיות שדברים כאלה מזעזעים יעברו מבלי לקבל הבהרה. האם הרב עומד מאחוריהם גם היום?". השופט סלים ג'ובראן אמר כי "הדברים שנאמרו מזעזעים בלשון המעטה", ושאל: "איפה בהלכה כתוב שמותר לאנוס נשים?".

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, הוסיפה כי יש לקבל תשובות מהרב קרים עצמו, "לא במכתבים ולא בהסברים בעל פה, אלא בתצהיר. מה היתה עמדתו אז, מה עמדתו היום, באם הוא חזר בו".