"אל תעכבו תשלום פיצויים לנפגעים"

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר ומנהל רשות המסים, מבקשים מחברות הביטוח להקל על נפגעי השריפות.

ערוץ 7 , כ"ו בחשון תשע"ז

שריפה בבית מאיר
שריפה בבית מאיר
צילום: חזקי ברוך

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר ומנהל רשות המסים, משה אשר, פנו היום במכתב לחברות הביטוח לפיו עליהן לשלם פיצוי כספי למבוטחים באירועי השריפה האחרונים.

במידה ויתברר כי חברת הביטוח פיצתה מבוטח באירוע שייקבע כפעולת איבה, תשיב קרן מס רכוש ברשות המסים את כספי הפיצויים לחברת הביטוח, לפי חובתה על-פי חוק.

הודעתם של סלינגר ואשר נשלחה לחברות על רקע מקרי השריפה שאירעו בימים האחרונים ברחבי הארץ, במטרה לאפשר פיצוי מהיר והוגן למבוטחים.

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר אמר, "רשות שוק ההון נמצאת בקשר שוטף עם חברות הביטוח במטרה לסייע ככל הניתן למבוטחים שביתם ניזוק. הרשות תמשיך לפעול ככל הנדרש למיצוי זכויותיהם המלא של המבוטחים".

מנהל רשות המסים, משה אשר הוסיף, "רשות המסים התגייסה במטרה לתת מענה מהיר ויעיל לאזרחים שרכושם נפגע. הנחיה זו תאפשר לאזרחים המחזיקים בביטוח להתחיל לשקם את ביתם מיידית ללא צורך להמתין להתבהרות נסיבות השריפות".