הוסדרו חריגות השכר בחברת החשמל

דירקטוריון חברת החשמל אישר את החתימה על הסכמים הקיבוציים בחברה, המסדירים בין היתר את סוגיית חריגות השכר שנגררה מספר שנים.

שלמה פיוטרקובסקי , ו' בכסלו תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: דוברות חברת החשמל

דירקטוריון חברת החשמל אישר הערב (שלישי) את החתימה על הסכמים הקיבוציים בחברת החשמל, באישור רשות החברות הממשלתיות והממונה על השכר.

ההסכמים הושגו לאחר משא ומתן ממושך בין הנהלת חברת החשמל, ההסתדרות וארגון העובדים.

מדובר בהסכמים קיבוציים הכוללים הסדרה של מספר נושאים – פרישות מוקדמות של 350 עובדים ומתן קביעויות ל-180 עובדים עד סוף שנת 2016; אימוץ הסכם השכר שנחתם במגזר הציבורי על עובדי חברת החשמל בהתאמות הנדרשות; הרחבת הבסיס הפנסיוני של עובדים קבועים שהחלו עבודתם לאחר שנת 2004, וכן הסדרת חריגות שכר שנקבעו בהחלטת הממונה על השכר בשנת 2013 ונדונו בהליך משפטי בבית הדין לעבודה.

במסגרת זו הושג הסכם היסטורי בדבר החתמת שעון נוכחות על ידי עובדי החוץ בחברה, וכן הליכי התייעלות הצפויים להביא לשיפור הפריון וייעול העבודה באופן משמעותי.

בחתימה על הסכמים אלו מביאה החשמל לפתרון סוגיות מהותיות שהיו על סדר יומה במסגרת יחסי העבודה במשך מספר שנים.

במקביל נמשך המו"מ בין חברת החשמל, נציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ההסתדרות וארגון העובדים, בנושא הרפורמה במשק החשמל והשלכותיה על זכויות עובדי החברה, במסגרתה מקווה החברה להביא להסדרה מחודשת של יחסי העבודה הקיבוציים בחברה ולהתאימם לצרכי החברה כגוף עסקי הפועל בשוק תחרותי.

אלוף (מיל') יפתח רון טל, יו"ר חברת החשמל, מסר "מדובר בהישג היסטורי שיש לברך עליו. הסדרת חריגות השכר מסירה מעל החברה עננה מכבידה. בנוסף, ההסכם מגלם בתוכו שינוי משמעותי בתרבות הארגונית של החברה, וכולל מרכיבי התייעלות ומיצוי יום עבודה משמעותיים וחשובים. ניהול המשא ומתן בהצלחה תוך אחריות ורגישות לעתיד החברה ועובדיה, ראוי להערכה ואינו מובן מאליו".

עופר בלוך, מנכ"ל החברה, הוסיף, "ההסכם שנחתם תומך את אסטרטגיית השינוי וההתחדשות של חברת החשמל. המהלך שנעשה בשיתוף פעולה בין הנהלת החברה, גורמי מדינה, ארגון העובדים וההסתדרות הינו אבן דרך חשובה בתהליך התייעלות של החברה ולצידה הסדרת חריגות השכר לשנים הקרובות".