האם יש חופש ביטוי באוניברסיטאות?

ועדת החינוך של הכנסת דנה היום ביחס בין החופש האקדמי באוניברסיטאות ובין הצורך למנוע פוליטיזציה של האקדמיה.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ג בכסלו תשע"ז

יו"ר הועדה ח"כ בן ארי
יו"ר הועדה ח"כ בן ארי
צילום: חזקי ברוך