אזהרה: סכנת חנק ממוצצים מעוצבים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה: קישוט, עיטור והדבקה על גבי המוצצים אסורים בהחלט.

רעות הדר , י"ט בכסלו תשע"ז

מוצץ מעוצב
מוצץ מעוצב
צילום: משרד הכלכלה

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מבקש להזהיר את הציבור מפני שימוש במוצצים מעוצבים.

לאחרונה משווק דרך רשתות חברתיות וחנויות מוצץ המעוטר בחרוזים ומדבקות ומעוצב באופן אישי, בהתאם להזמנה. על המוצץ מודבקים חרוזים או מדבקות שונים בהתאם לבקשת המזמין. חרוזים ומדבקות אלה עלולים להינתק מן המוצץ בעת השימוש בו ולגרום לחנק של התינוק, עד כדי סיכון חיים.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מבקש להדגיש כי על פי דרישת התקן הישראלי הרשמי - קישוט, עיטור והדבקה על גבי המוצצים אסורים בהחלט

המידע אודות המוצץ המעוצב התקבל מארגון "בטרם". מיד לאחר קבלת המידע, פעל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה לאיתור המוצץ המעוצב ובדיקתו על ידי המעבדה המאושרת.

המוצץ אותר בחנות הרשת "הלל עיצובים", סניף המרכז, הממוקמת בבת ים. לא אותרו מוקדי מכירות נוספים. תוצאות בדיקתו הצביעו על ליקויים רבים ועל אי התאמתו לדרישות התקן הרשמי החל עליו.

לאור כך דרש הממונה על התקינה להפסיק את הרכבתו/ייצורו/מכירתו של המוצץ המעוצב לרבות איסופו מהמדפים, וזאת בהתאם לחוק התקנים. כן פורסמה הודעה לציבור על סכנת השימוש במוצץ המעוצב וננקטו אמצעים מינהליים כנגד היצרן/משווק המוצצים.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מדגיש כי חלה חובה, על פי חוק התקנים, על כל יצרן/יבואן/משווק/ספק לעמוד בהוראות התקן הרשמי על כל מוצר המחויב בכך. מינהל התקינה מבצע בדיקות שוטפות ויזומות על מוצרים עליהם חל תקן רשמי, כאשר מי שאינו עומד בהוראות התקן הרשמי צפוי לסנקציות הן במישור המינהלי והן במישור הפלילי.