הרב יוסף לח"כים: תקנו את חוק הגיוס

במכתב לח"כים החרדים ביקש הרב שגם כולל שלומדים בו פחות מעשרה אברכים יוכר בצבא ויוענק פטור מגיוס לאברכים הלומדים בו.

חיים לב , כ"ב בכסלו תשע"ז

הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף
צילום: אלירן אהרון

הרב הראשי הספרדי הרב יצחק יוסף פנה לחברי הכנסת החרדים בבקשה כי יתקנו את חוק הגיוס כך שגם כולל שלומדים בו פחות מעשרה אברכים יוכר בצבא ויוענק פטור מגיוס לאברכים הלומדים בו.

"בתקופה האחרונה הוצגה בפנינו על ידי העוסקים בנושא בעיה חמורה שנוצרה בעשרות רבות של כוללים, ובפרט בכוללים הספרדים המצויים בערי הפריפריה והישובים הקטנים, שנמנע מהם מלקבל מהצבא 'מעמד בן ישיבה' לאברכים, למרות היותם שוקדים על התורה ולומדים בכולל, זאת בעקבות שינויים בחוק שנעשו לאחרונה", כתב הרב יוסף.

לדבריו, החוק הקיים דורש שילוב של עשרה אברכים מתחת לגיל 24 - גיל שבו עדיין מתאפשרת קבלת הדיחוי משירות צה"לי. "לדברי הפעילים העוסקים בנושא, בתקופה בה היה תקף 'חוק טל' נתקנו תקנות הדורשות מספר מינימלי של 10 אברכים 'דורשי דיחוי' כדי לקבל הכרה מהשלטונות לצורך הוצאת מעצד בן ישיבה לאברכים, אך בעוד ובאותה תקופה גיל הדיחוי היה גבוה יחסית.

"כיום בעקבות שינויי החוק שנעשו לאחרונה גיל הדיחוי לבחורים ואברכים הוא עד גיל 24 בלבד, וכשאין בכולל 10 אברכים עד גיל 24 לפי הכללים החדשים הוא מנוע מלקבל 'מעמד בן ישיבה' לאברכים הלומדים בו, ומצב זה עלול לגרום לאברכים להימנע מלהמשיך בלימודיהם בכולל, ולצאת מעולמה של תורה חלילה", הוסיף הרב הראשי.