מה הקשר בין עצי אשוח לכשרות?

ח"כ עליזה לביא פנתה לשר הדתות בעקבות דרישת המועצה הדתית בירושלים שלא להציג עצי אשוח בבתי המלון.

חזקי ברוך , כ"ו בכסלו תשע"ז

עליזה לביא
עליזה לביא
צילום: חזקי ברוך

חברת הכנסת עליזה לביא (יש עתיד) פנתה לשר הדתות בעקבות המכתב שהוציאה המועצה הדתית בירושלים לבתי המלון בעיר שבו קריאה שלא להציג עצי אשוח בשטחם.

במכתבה עומדת לביא על כך שפנייתה של המועצה עומדת בניגוד גמור להנחיות הרבנות משנת 2014, על פיהן חוק איסור הונאה בכשרות ונוהל הכשרות של הרבנות הראשית לגבי המלונות, חלים אך ורק על נושא כשרות המזון.

ח"כ לביא מותחת קו בין פניה זו של המועצה הדתית ובין הכוח הנתון בידה להעניק ולשלול תעודות כשרות, ובדרך זו 'להלך אימים', כלשונה, על בתי עסק רבים בעיר.

"הגם שהתניה כזו אינה מצוינת מפורשות במכתב שבנדון, הרי שחששות מסוג זה תלויות מעל כל מלון ועסק בירושלים, כפי שמשתקף מתלונות רבות מצדם של בעלי עסקים בעיר. מסיבה זו, אין זה מפתיע שבהתאחדות המלונות מתקשים לראות במכתבים מסוג זה המלצה בלבד, והם מביעים דאגה עמוקה לפגיעה בתיירות ובפרנסתם"

"התנהלות זו של המועצה הדתית פוגעת במעמדה של הרבנות ובאמון הציבור במערכת שירותי הדת. הטלת איסורים והחמרות המשתקפים מרוח המכתב עשויים לפגוע גם בבתי המלון שהכנסתם נשענת על תיירות, אולם גם בדמותה ובתדמיתה של ישראל כמדינה יהודית המקדשת את ערכי הסובלנות והפלורליזם".