יוזמה: הנחה בתח"צ - גם לתלמיד ישיבה

ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) יוזם הצעת חוק לפיה יש להעניק הנחה בתחבורה הציבורית לתלמידי ישיבה ולהשוות תנאיהם לתנאי הסטודנטים.

מיכל לוי , כ"ז בכסלו תשע"ז

ח"כ יעקב אשר
ח"כ יעקב אשר
Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90

ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) יוזם הצעת חוק לפיה יש להעניק הנחה בתחבורה הציבורית לתלמידי ישיבה ולהשוות תנאיהם לתנאי הסטודנטים.

על פי ההצעה, שאותה הניח אמש על שולחן הכנסת, כל תלמיד הלומד ב"מוסד על-תיכוני להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית" יהיה זכאי ל-33% הנחה בנסיעה בתחבורה הציבורית".

"הצעת החוק הזו באה לעצור את אפליה הקיימת שנים רבות, גם בחורי הישיבות הם אוכלוסייה מוחלשת לא פחות מתלמידים אחרים, באנו לעשות איזון ולהשוות בין התלמידים, כי אין סיבה שסטודנט יקבל ובחור ישיבה לא יקבל את ההנחה המגיעה לו על פי חוק ועל פי מה שקבעה ועדת טרכטנברג", טוען אשר.

בדברי ההסבר לחוק נאמר כי "דו"ח הוועדה לשינוי חברתי כלכלי - דו"ח ועדת טרכטנברג, המליץ על הוזלת תעריפי נסיעה לאוכלוסיות ייעודיות באמצעות צמצום עלות הנסיעה בתחבורה הציבורית לאוכלוסיות זכאיות ובהתאם לקריטריונים של ביטוח לאומי, כך שהיקף ההנחה יעלה לרמה המקסימאלית הקיימת בתחבורה הציבורית, קרי, 50% בדומה לדמי הנסיעה עבור אזרח ותיק. בנוסף, הומלץ לעודד את השימוש בתחבורה הציבורית על ידי הרחבת ההנחה ל-50% לסטודנטים העושים שימוש קבוע בתחבורה הציבורית בכל הקווים, לרבות ברכבת ישראל".

"בהתאם למסקנות הוועדה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הרחיב את זכאות הסטודנטים לדמי נסיעה בתחבורה הציבורית בשיעור מופחת בטווח שבין 30%-50%. יחד עם זאת, כיום סטודנטים הלומדים במוסדות רבים אינם זכאים להנחה בדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית על אף שמדובר באוכלוסייה ייעודית העוסקת בלימוד ואינה משתכרת. מטרת הצעת החוק היא להרחיב את מעגל הזכאות לכלל הסטודנטים".