בשבע מהדורה דיגיטלית

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

פחות משנה אחרי הקודם בסדרה, יצא לאור הקובץ השנתי הח"י מאת הרב אפשטיין, מחכמי היישוב שומריה ומראשי החוקרים במכון התורה והארץ.

הרב יואל קטן , ז' בטבת תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

חבל נחלתו.

מאמרים ותשובות בדיני תורה.

חלק שמונה עשר.

מאת יעקב הלוי אפשטיין.

שומריה, תשע"ז. 344 עמ'

(6672712‑054)

נדיר ביותר שתלמיד חכם מצליח לעמוד בקצב כזה, לפרסם כשישים פרקים הלכתיים איכותיים בכל חלקי התורה שנה אחר שנה, נוסף לשאר עיסוקיו.

סימן ד' הוא תגובה שהתפרסמה בקובץ 'המעין' למאמר של הלמדן ואיש העסקים צבי רייזמן מלוס אנג'לס בעניין היתר נשיאת כפיים לכהן שיש קעקועים על ידיו. בסימן ט' נידון ההיתר הנפוץ לשכור רשות וירטואלית מהמשטרה כדי להיכנס לבתים לצורך חלוּת עירוב החצרות - הערמה גמורה שסומכים עליה כמעט בכל מקום; אולם לדעת המחבר רק אם תעוגן בחוק רשות המשטרה להיכנס לבתים פרטיים לצורך קיום מצוות עירוב היא יוכל הדבר להקל מעט את ההערמה שבמעשה.

בהמשך דן הרב בשאלה האם אכן ספר נחמיה הוא חלק מספר עזרא כפי המסורת - או שהוא ספר בפני עצמו, כפי החלוקה הנוצרית המאוחרת הקיימת בדיעבד בשימוש היומיומי גם אצלנו. לדעתו בשני מקומות, אחד בשמואל ואחד באיוב, אפילו רש"י קורא לספר נחמיה "נחמיה". אולם בדיקה שעשיתי מוכיחה שבדפוסים העתיקים נרשם שָם "עזרא" ולא "נחמיה".

*****

ניצוצות של קדושה.

מחוכמתו של הבעל שם טוב.

ערך: חיים לוריא.

ירושלים, אלומות, תשע"ז. 192 עמ'

(3211048‑077)

זהו ספר שלישי בסדרת 'אמרות טהורות מחוכמתם של גדולי ישראל', אחרי 'הנפש הבריאה' – מחוכמתו של הרמב"ם, ו'התום והיושר' – מחוכמתו של הראי"ה קוק. מדובר בספרים בגודל מוקטן ובהם בכל עמוד, באופן אסתטי במיוחד, אמרה אחת של אותו גדול בישראל, שטעמה נותר זמן רב. כאן מובאים דברים על הבעש"ט ושל הבעש"ט, ובהם בעמ' 151: "הנכנע נמשך אחר החכמה, ומי שהוא גבה לב לא תתקיים בידו החכמה, שמתנשא מלכת אחר החכמה".

*****

כל מלאכה.

יסוד מלאכת מחשבת וענפיה.

מאת הרב יהודה ראק.

ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע"ז. 528 עמ'

(yrock20@gmail.com)

הסוגיות בהלכות שבת העוסקות בדיני מלאכה שאינה צריכה לגופה ודבר שאינו מתכוון, מקלקל ו"מתעסק", סובבות כולן סביב הציר של הכלל התלמודי "מלאכת מחשבת אסרה תורה". דהיינו, רק מלאכה שיש בה מחשבה אסורה מדאורייתא. אולם התנאים והאמוראים חולקים זה על זה, הסוגיות המסובכות סותרות זו את זו, הראשונים מקשים ומיישבים לשיטותיהם, ואפילו הפסיקה למעשה בשאלות אלו מסובכת ביותר.

הרב ראק, ר"מ בישיבת הר עציון ומתלמידיו המובהקים של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, מנסה לעשות סדר, בעמקות ובבקיאות, בכל התחום הזה. הוא מתחיל מביאור מקיף של הסוגיות הרלוונטיות בכל אחד מהנושאים הנ"ל, ובסוף הוא חוזר למושג "מלאכת מחשבת" ומפרש אותו כבעל שלוש זרועות: דבר שאינו מתכוון ומתעסק, אינה צריכה לגופה ומקלקל, ו"שיעורים והצנעה" – הצורך שהמלאכה תהיה משמעותית בעיני העושה אותה. ספר מיוחד במינו.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com